Βγήκε στο ''Διαύγεια'' το έργο για το γήπεδο της Ερμούπολης

  • Κατηγορία ΑΛΛΑ ΝΕΑ
Βγήκε στο ''Διαύγεια'' το έργο για το γήπεδο της Ερμούπολης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημοπράτηση του έργου της αντικατάστασης του φωτισμού και του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων στην Ερμούπολη.

Ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο βρίσκεται από χθες (1/12) στο «Διαύγεια» με τις προσφορές  να λήγουν στις 9/1 του 2108.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που ακολουθεί  η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι θα είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στις 197.758,67€.

Τα έργα που έχουν προβλεφθεί είναι  η αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και του συνθετικού χλοοτάπητα, όπως και η τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα εξοικονομήθηκαν έπειτα από προσπάθειες που κατέβαλε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων κ. Ειρηναίος Φρέρης και θα υλοποιηθεί χάρη στις ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Χαρακτηριστικό ήταν το ποστάρισμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης κ. Γι΄ωργου Μαραγκούς στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρεί στο facebook, ¨οπου και αναφέρει:

«Δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για το έργο αναβάθμισης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου με τίτλο «Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης», ΠΥ 200 χιλ. €, με ημερομηνία δημοπρασίας την 9/1/2018 και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Αθλητισμού.
Το επόμενο διάστημα επίκειται η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου και η δημοπράτηση του έργου αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Πευκακίων, ΠΥ 800 χιλ. € με βάση την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ενώ ο Δήμος μας έχει ήδη υποβάλλει προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αίτημα χρηματοδότησης 280 χιλ. €, βάσει της οριστικής μελέτης που εκπονήσαμε από κοινού, για την Β’ Αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου Δ. Βικέλας. Παράλληλα, έχει ήδη ανατεθεί και εκπονείται η σχετική μελέτη για την Α’ Αίθουσα για την οποία, μετά την έγκριση της, θα αναζητηθεί ομοίως χρηματοδότηση.
Ο πλήρης εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των γηρασμένων αθλητικών εγκαταστάσεων της Σύρου αποτελεί προτεραιότητά μας, με σχέδιο και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι τις τελευταίες δεκαετίες είχαν περιέλθει σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Αθλητισμού, την ΕΠΣ Κυκλάδων, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια κόντρα στη μιζέρια και στο κλίμα της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας της εποχής».

Αναλυτικά η διακήρυξη αναφέρει:

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου

« Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης»  συνολικού προϋπολογισμού 197.758,67 € με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 9/1/2018 και  ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.syros-ermoupolis.gr.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν  ψηφιακή υπογραφή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία κ. Ι. Βακόνδιο τηλ: 2281362525 & fax : 2281082453 Πλατεία Ευρώπης, ΤΚ 84100, Σύρος, μέχρι τις 8/1/2018.

Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, αναβαθμισμένη κοινοπραξία στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και στην Α1 τάξη και άνω

για έργα κατηγορίας Η/Μ (καθώς και οι αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων), άρθρο 21 & 23.4α διακήρυξης, β)αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 23.4α,β,γ της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.189,00€ (τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα

εννέα ευρώ) με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (6) έξιμήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΕ 2017 και η πίστωση είναι εγγεγραμμένη με Κ.Α.:02.61.7341.006.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εννενήντα (90)ημερολογιακές ημέρες.

Ηπληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολήδεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

Ερμούπολη 30-11-2017

Ο Αντιδήμαρχος με ε/ε

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης κ. Φραγκίσκος Βακόνδιος, στον λογαρασμό του στο facebook έγραψε τα εξής:

«Δημοσιεύτηκαν σήμερα η ημερομηνία "9 Ιανουαρίου 2018" και οι όροι του διαγωνισμού για το έργο " αντικατάστασης 3 ιστών φωτισμού καθώς και χλοοτάπητα" στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ερμούπολη. Εργο προϋπολογισμού κοντά στις 200.000ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του αρμόδιου υπουργείου, και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 3 μήνες (90 ημέρες) . Ένα έργο αναβάθμισης και βελτίωσης του γηπέδου, το οποίο ήταν και αίτημα όλου του νησιού και ιδιαίτερα των πολλών μικρών και μεγάλων που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα αυτή την προσπάθεια».

επιστροφή στην κορυφή

Με την ΕΠΣ Ηρακλείου στον ημιτελικό η Μικτή Νέων της ΕΠΣ Κυκλάδων

Το εμπόδιο της ΕΠΣ Ηρακλείου καλείται να ξεπεράσει στον ημιτελικό του Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων η Μικτή Νέων της ΕΠΣ Κυκλάδων. …

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

Κληρώνει αύριο για τη Μικτή που ετοιμάζεται για τη Λιβαδειά

Όχι δεν είναι ψέμα... Αύριο στις 14:00 στα γραφεία της...

Με ''αξιοπιστία'' Λάβα και Φιλώτι για την 3η θέση

Το Σάββατο 17/3 θα πραγματοποιηθούν τελικά οι δύο αγώνες που...

Καμπάνα με πρόστιμο και -3 στον Πανσιφναϊκό (οι ποινές τις Πειθαρχικής Επιτροπής)

Με -3 βαθμούς και βαρύ πρόστιμο τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική...

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές των αγώνων της ΕΠΣ Κυκλάδων (17-21/3)

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Κυκλάδων για το...

ΕΠΣ Κυκλάδων: Το προσχέδιο του προγράμματος (24/3-14/4)

Δείτε τον σχεδιασμό για το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ...

Άρεσε και νίκησε στη ''ΣΑΝΤΑ'' ο ΑΟ Μυκόνου

Με όσο το δυνατό περισσότερα φιλικά παιχνίδια προσπαθεί να γεμίσει...

ΠΑΣ Νάξου - ΑΣ Ίου 1-3 [highlights]

Δείτε τις καλύτερες στιγμές και τα γκολ από την αναμέτρηση...

Φιλικό του Α.Ο. Μυκόνου με την Αγία Παρασκευή

Ο Α.Ο. Μυκόνου ανακοίνωσε ότι αύριο, Τετάρτη (14/03) θα δώσει...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γυναικείο Ποδόσφαιρο: Άνω Μερά - Αθήνα Α.Ο. 3-1 [highligts]

Δείτε πως πήραν την πρώτη τους ιστορική νίκη τα κορίτσια της Άνω Μεράς με 3-1 απέναντι στην Αθήνα Α.Ο.

Κ18 ΑΟ Μυκόνου - Αίαντας Σύρου 1-1 [highlights]

Δείτε τις καλύτερες στιγμές και τα γκολ από τον αγώνα της Κ18 ΑΟ Μυκόνου - Αίαντας Σύρου 1-1.

Έκλεισαν τη χρονιά οι Παίδες του ΑΟ Πάρου και του Πλοηγού

Ολοκληρώθηκε για τις παιδικές ομάδες καλαθοσφαίρισης του Πλοηγού Αντιπάρου και Α.Ο.Πάρου η σεζόν 2017-2018. …

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πρόγραμμα και αποτελέσματα (15-18/3)

Δείτε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων Μπάσκετ που αφορά τους αγώνες για το διάστημα 15-18 Μαρτίου.

Live Stream από την Πάρο το final four Κορασίδων

Παρακολουθήστε σε Livestrem Μετάδοση από το κανάλι του Δήμου Πάρου τους αγώνες του Final Four Κορασίδων.

Με πολλές ανατροπές η αγωνιστή του «Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ Basketball League»

Εντυπωσιακή και γεμάτη ανατροπές ήταν η δέκατη τέταρτη αγωνιστική του...

Στην κορυφή των Κυκλάδων οι Έφηβοι του Περιστεριώνα

Πρωταθλητής Κυκλάδων αναδείχθηκε ο Περιστεριώνας Τήνου στην κατηγορία των εφήβων...

Περιστεριώνας - ΑΟ Μυκόνου Τελικός Εφήβων [Live Sream]

Παρακολουθήστε από το κανάλι του Δήμου Μυκόνου ζωντανά τον τελικό...

Το πρόγραμμα των αγώνων Μπάσκετ (10-11/3)

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων Μπάσκετ όπως αυτό απεστάλη στα...

«Μονομαχίες» με φόντο την επόμενη φάση

«Σκληρές μάχες» με φόντο τις προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στην...

Νίκη και πρωτιά για τα κορίτσια του ΑΟ Ερμούπολης

Νικήτριες και στο τελευταίο ματς του ομίλου αναδείχθηκαν οι κορασίδες...

Νίκη για τα κορίτσια του ΑΟ Άνδρου κόντρα στον Άρη Σύρου

Τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για την φετινή σεζόν ολοκλήρωσαν οι...

Τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΣΚ Κυκλάδων [3-4/3]

Δείτε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων Μπάσκετ της...

Με την Κόρινθο στη Νάξο ο Πανναξιακός ΑΟΝ

Την Κόρινθο θα φιλοξενήσει ο Πανναξιακός στο ΔΑΚ Νάξου, για την 20η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών (17/3, 18.00). …

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΒΟΛΕΙ

Στο «κυνήγι» της 2ης θέσης για τη νίκη με Ηλιούπολη ο ΑΟ Θήρας

Στο κλειστό του ΔΑΠΠΟΣ, ΑΟ Θήρας και Ηλιούπολης θα τεθούν αντιμέτωποι για την 20η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών (17/3, 19.00)...

Το πρόγραμμα των αγώνων Βόλεϊ (17-18/3)

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων βόλεϊ για το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Μαρτίου.

Πέρασε από την Ηλιούπολη ο Πανναξιακός ΑΟΝ

Ο Πανναξιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ηλιούπολης με...

Ηλιούπολη - Πανναξιακός ΑΟΝ [Live Stream]

Η γυναικεία ομάδα του Πανναξιακός ΑΟΝ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την...

Ανώτερος ο Ολυμπιακός 3-0 τον Φοίνικα

Ένα σκαλί πιο πάνω ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον...

''Στραβοπάτημα'' στη Θεσσαλονίκη για τον ΑΟ Θήρας

Η ομάδα των Μακεδόνων ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι της...

Η Σέλμπι Ντάλτον κορυφαία της 18ης αγωνιστικής

Η Σέλμπι Ντάλτον του Πανναξιακού είναι η MVP της 18ης...

Μακεδόνες - ΑΟ Θήρας το ντέρμπι της αγωνιστικής

Η αναμέτρηση των Μακεδόνων με τον ΑΟ Θήρας στο κλειστό...

Πρωταθλητές της Ζ΄Περιφέρειας οι Έφηβοι και οι Νεάνιδες του ΑΣΕ Νεωρίου

Το πρωτάθλημα της Ζ’ Περιφέρειας κατέκτησε το ΑΣΕ Νεωρίου σε...

Το πρόγραμμα των αγώνων βόλεϊ για το διήμερο 10 και 11 Μαρτίου

Το πρόγραμμα των αγώνων Βόλεϊ για το διήμερο 10 και...