Βγήκε στο ''Διαύγεια'' το έργο για το γήπεδο της Ερμούπολης

  • Κατηγορία ΑΛΛΑ ΝΕΑ
Βγήκε στο ''Διαύγεια'' το έργο για το γήπεδο της Ερμούπολης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημοπράτηση του έργου της αντικατάστασης του φωτισμού και του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων στην Ερμούπολη.

Ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο βρίσκεται από χθες (1/12) στο «Διαύγεια» με τις προσφορές  να λήγουν στις 9/1 του 2108.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που ακολουθεί  η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι θα είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στις 197.758,67€.

Τα έργα που έχουν προβλεφθεί είναι  η αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και του συνθετικού χλοοτάπητα, όπως και η τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα εξοικονομήθηκαν έπειτα από προσπάθειες που κατέβαλε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων κ. Ειρηναίος Φρέρης και θα υλοποιηθεί χάρη στις ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Χαρακτηριστικό ήταν το ποστάρισμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης κ. Γι΄ωργου Μαραγκούς στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρεί στο facebook, ¨οπου και αναφέρει:

«Δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για το έργο αναβάθμισης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου με τίτλο «Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης», ΠΥ 200 χιλ. €, με ημερομηνία δημοπρασίας την 9/1/2018 και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Αθλητισμού.
Το επόμενο διάστημα επίκειται η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου και η δημοπράτηση του έργου αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Πευκακίων, ΠΥ 800 χιλ. € με βάση την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ενώ ο Δήμος μας έχει ήδη υποβάλλει προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αίτημα χρηματοδότησης 280 χιλ. €, βάσει της οριστικής μελέτης που εκπονήσαμε από κοινού, για την Β’ Αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου Δ. Βικέλας. Παράλληλα, έχει ήδη ανατεθεί και εκπονείται η σχετική μελέτη για την Α’ Αίθουσα για την οποία, μετά την έγκριση της, θα αναζητηθεί ομοίως χρηματοδότηση.
Ο πλήρης εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των γηρασμένων αθλητικών εγκαταστάσεων της Σύρου αποτελεί προτεραιότητά μας, με σχέδιο και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι τις τελευταίες δεκαετίες είχαν περιέλθει σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Αθλητισμού, την ΕΠΣ Κυκλάδων, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια κόντρα στη μιζέρια και στο κλίμα της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας της εποχής».

Αναλυτικά η διακήρυξη αναφέρει:

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου

« Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης»  συνολικού προϋπολογισμού 197.758,67 € με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 9/1/2018 και  ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.syros-ermoupolis.gr.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν  ψηφιακή υπογραφή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία κ. Ι. Βακόνδιο τηλ: 2281362525 & fax : 2281082453 Πλατεία Ευρώπης, ΤΚ 84100, Σύρος, μέχρι τις 8/1/2018.

Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, αναβαθμισμένη κοινοπραξία στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και στην Α1 τάξη και άνω

για έργα κατηγορίας Η/Μ (καθώς και οι αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων), άρθρο 21 & 23.4α διακήρυξης, β)αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 23.4α,β,γ της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.189,00€ (τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα

εννέα ευρώ) με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (6) έξιμήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΕ 2017 και η πίστωση είναι εγγεγραμμένη με Κ.Α.:02.61.7341.006.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εννενήντα (90)ημερολογιακές ημέρες.

Ηπληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολήδεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

Ερμούπολη 30-11-2017

Ο Αντιδήμαρχος με ε/ε

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης κ. Φραγκίσκος Βακόνδιος, στον λογαρασμό του στο facebook έγραψε τα εξής:

«Δημοσιεύτηκαν σήμερα η ημερομηνία "9 Ιανουαρίου 2018" και οι όροι του διαγωνισμού για το έργο " αντικατάστασης 3 ιστών φωτισμού καθώς και χλοοτάπητα" στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ερμούπολη. Εργο προϋπολογισμού κοντά στις 200.000ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του αρμόδιου υπουργείου, και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 3 μήνες (90 ημέρες) . Ένα έργο αναβάθμισης και βελτίωσης του γηπέδου, το οποίο ήταν και αίτημα όλου του νησιού και ιδιαίτερα των πολλών μικρών και μεγάλων που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα αυτή την προσπάθεια».

επιστροφή στην κορυφή

Κάλεσμα ενόψει της Γ.Σ. στον ΑΟ Σερίφου

Μέσω δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του στο facebook, ο Α.Ο. Σερίφου γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 22 Ιουλίου στις 12.00 στο μαγαζί ''ΜΠΑΛΚΟΝΙ'' στην Κάτω Χώρα θα γίνει η Γενική Συνέλευση με θέματα συζήτησης τις εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης, και τον ετήσιο απολογισμό.  …

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

Πανναξιακός: «Σεισμική δόνηση» με την επιστροφή Κωστόπουλου

Θα έπρεπε να ανατρέξουμε στο μακρινό 2005. Ήταν η τελευταία...

Επιστροφή Τσόπελα στη Μαύρη Θύελλα!

Ο Γιάννης Τσόπελας, που ήταν ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών...

Περσέας Σύρου: Να βοηθήσετε και να γίνετε συνταξιδιώτες μας

Μέσω ανάρτησης στην σελίδα του στο facebook, ο Περσέας Σύρου...

Η δυναμική παρουσία του Α.Σ. Ιου στο ''Open Beach Volley Tournamet''

Από την πρώτη ημέρα που επαναδραστηριοποιήθηκε, έδειξε την μεγάλη του...

Η νέα διοίκηση της Άνω Μεράς

Τελέστηκαν σήμερα   με  επιτυχια στο γήπεδο  του  Αθλητικού Σωματείου  ΑΝΩ...

Παρελθόν ο Λεφάκης από τη Θύελλα Καμαρίου

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η Θύελλα Καμαρίου έκανε γνωστή την...

Ανοίγει τα.. φτερά του ο Γ. Μαργαρίτης του ΠΑΣ Νάξου

Μετά τους Ξενάκη (Ατρόμητος), Μαρκοπουλιώτη και Φραγκίσκο (ΑΕΚ), Πρεβόλης (Πανιωνιος)...

Το τεχνικό επιτελείο του Gerards Soccer Camp στο Δημαρχείο Πάρου

Σήμερα είχαμε τη χαρά και τη τιμή να υποδεχθούμε στο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανναξιακός: «Σεισμική δόνηση» με την επιστροφή Κωστόπουλου

Θα έπρεπε να ανατρέξουμε στο μακρινό 2005. Ήταν η τελευταία φορά που ένα αμούστακο τότε παιδί ο Γιάννης Κωστόπουλος αποχαιρετούσε...

Επιστροφή Τσόπελα στη Μαύρη Θύελλα!

Ο Γιάννης Τσόπελας, που ήταν ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της περσινής χρονιάς για τον Πανθηραϊκό, δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό...

Στη Σχοινούσα Μυλωνάς, Σπανούλης και Ζήσης!

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές συνεχίσουν στα νησιά των Κυκλάδων οι Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης. Μετά την Πάρο, οι…

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

Έρχεται το επετειακό "20o Beach Volley Tournament" του ΝΟ Πάρου

Το μακροβιότερο τουρνουά BeachVolleyστις Κυκλάδες είναι εδώ… Το "20oBeachVolleyTournament" έχει φέτος επετειακό χαρακτήρα και αναμένεται να μείνει αξέχαστο σε συμμετέχοντες και θεατές. …

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΒΟΛΕΙ

Στην τελική ευθεία για το τουρνουά Beach Volley της Μικρής Βίγλας

Ο ΑΜΣ Φιλωτίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ και το Σωματείο Επαγγελματιών Τουρισμού της Μικρής Βίγλας, με τη στήριξη...

«Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν χρειάζονται φίλους και οπαδούς»

Μέσω δελτίο τύπου ο Πανναξιανός ΑΟΝ εξέφρασε τη συμπαράσταση του στον πατέρα της αθλήτριας του ΑΟ Θήρας, αναφορικά με το...

Η αυλαία του ''Ios Open Beach Volley Tournament'' έπεσε με χαμόγελα!

Συναρπαστική ήταν η τελευταία ημέρα του ''Ios Open Beach Volley...

Live Stream οι τελικοί του ''Ios Open Tournament''

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τους ημιτελικούς και τους τελικούς του...

Κληρώνει στις 20 Ιουλίου για ΑΟ Θήρας και Πανναξιακό ΑΟΝ

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί...

Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο ''Ios Open Beach Volley Tournament'

Από νωρίς το πρωί τα πάντα λειτουργούσαν ρολόι αφού ένα...

Βίντεο και φωτογραφίες από την πρώτη μέρα του ''Ios open tournament''

Η προκριματική φάση του ''Ios Open Beach Volley Tournament'' ολοκληρώθηκε...

Ξεχώρισαν οι "Circus" στο ''IOS OPEN'' (photos)

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το τουρνουά beach volley που λαμβάνει...

Στον ΑΟ Θήρας η Άλκηστις Καραφουλίδου

Η μεταγραφική ενίσχυση συνεχίζεται για τον ΑΟ Θήρας, καθώς πριν...

Ο Φοίνικας πήρε την… άδεια συμμετοχής

Ξεκινά ο σχεδιασμός για τον Φοίνικα Σύρου, όπου μετά την...