Βγήκε στο ''Διαύγεια'' το έργο για το γήπεδο της Ερμούπολης

  • Κατηγορία ΑΛΛΑ ΝΕΑ
Βγήκε στο ''Διαύγεια'' το έργο για το γήπεδο της Ερμούπολης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημοπράτηση του έργου της αντικατάστασης του φωτισμού και του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων στην Ερμούπολη.

Ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο βρίσκεται από χθες (1/12) στο «Διαύγεια» με τις προσφορές  να λήγουν στις 9/1 του 2108.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που ακολουθεί  η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι θα είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στις 197.758,67€.

Τα έργα που έχουν προβλεφθεί είναι  η αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και του συνθετικού χλοοτάπητα, όπως και η τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα εξοικονομήθηκαν έπειτα από προσπάθειες που κατέβαλε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων κ. Ειρηναίος Φρέρης και θα υλοποιηθεί χάρη στις ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Χαρακτηριστικό ήταν το ποστάρισμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης κ. Γι΄ωργου Μαραγκούς στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρεί στο facebook, ¨οπου και αναφέρει:

«Δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για το έργο αναβάθμισης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου με τίτλο «Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης», ΠΥ 200 χιλ. €, με ημερομηνία δημοπρασίας την 9/1/2018 και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Αθλητισμού.
Το επόμενο διάστημα επίκειται η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου και η δημοπράτηση του έργου αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Πευκακίων, ΠΥ 800 χιλ. € με βάση την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ενώ ο Δήμος μας έχει ήδη υποβάλλει προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αίτημα χρηματοδότησης 280 χιλ. €, βάσει της οριστικής μελέτης που εκπονήσαμε από κοινού, για την Β’ Αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου Δ. Βικέλας. Παράλληλα, έχει ήδη ανατεθεί και εκπονείται η σχετική μελέτη για την Α’ Αίθουσα για την οποία, μετά την έγκριση της, θα αναζητηθεί ομοίως χρηματοδότηση.
Ο πλήρης εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των γηρασμένων αθλητικών εγκαταστάσεων της Σύρου αποτελεί προτεραιότητά μας, με σχέδιο και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι τις τελευταίες δεκαετίες είχαν περιέλθει σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Αθλητισμού, την ΕΠΣ Κυκλάδων, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια κόντρα στη μιζέρια και στο κλίμα της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας της εποχής».

Αναλυτικά η διακήρυξη αναφέρει:

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου

« Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης»  συνολικού προϋπολογισμού 197.758,67 € με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 9/1/2018 και  ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.syros-ermoupolis.gr.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν  ψηφιακή υπογραφή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία κ. Ι. Βακόνδιο τηλ: 2281362525 & fax : 2281082453 Πλατεία Ευρώπης, ΤΚ 84100, Σύρος, μέχρι τις 8/1/2018.

Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, αναβαθμισμένη κοινοπραξία στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και στην Α1 τάξη και άνω

για έργα κατηγορίας Η/Μ (καθώς και οι αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων), άρθρο 21 & 23.4α διακήρυξης, β)αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 23.4α,β,γ της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.189,00€ (τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα

εννέα ευρώ) με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (6) έξιμήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΕ 2017 και η πίστωση είναι εγγεγραμμένη με Κ.Α.:02.61.7341.006.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εννενήντα (90)ημερολογιακές ημέρες.

Ηπληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολήδεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

Ερμούπολη 30-11-2017

Ο Αντιδήμαρχος με ε/ε

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης κ. Φραγκίσκος Βακόνδιος, στον λογαρασμό του στο facebook έγραψε τα εξής:

«Δημοσιεύτηκαν σήμερα η ημερομηνία "9 Ιανουαρίου 2018" και οι όροι του διαγωνισμού για το έργο " αντικατάστασης 3 ιστών φωτισμού καθώς και χλοοτάπητα" στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ερμούπολη. Εργο προϋπολογισμού κοντά στις 200.000ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του αρμόδιου υπουργείου, και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 3 μήνες (90 ημέρες) . Ένα έργο αναβάθμισης και βελτίωσης του γηπέδου, το οποίο ήταν και αίτημα όλου του νησιού και ιδιαίτερα των πολλών μικρών και μεγάλων που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα αυτή την προσπάθεια».

επιστροφή στην κορυφή

Άνετο πέρασμα από τη Νάξο η Θύελλα Καμαρίου

Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, παίζοντας ωστόσο κατά διαστήματα «επιβλητικό» ποδόσφαιρο, η Θύελλα Καμαρίου δεν δυσκολεύτηκε έναντι της νεανικής ομάδας του ΠΑΣ Νάξου, παίρνοντας τη νίκη με 0-7 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής. Πλέον η ομάδα του κ. Μιχάλη «βλέπει» Πανναξιακό στο ντέρμπι του 3ου Ομίλου, αγώνας που αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. …

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

Πανναξιακός ΑΟ: Αύριο η συνάντηση των Παλαιμάχων με το ΔΣ

Για αύριο Σάββατο 16/12 και ώρα 18:00, στα γραφεία του...

Θα «στείλουν» χαμόγελα σε 1.000 παιδιά

Η Πάρος τα τελευταία χρόνια έχει βάλει τον πήχη ψηλά...

Σαββατοκύριακο τελικών αποφάσεων για τις Μικτές μας ομάδες

Στο στάδιο του τελικού μονταρίσματος μπαίνουν οι Μικτές μας ομάδες...

Η έκπληξη στον Βαγγέλη Φουστέρη [vid]

Το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι μία ομάδα για να...

«Σοκ» με αποχώρηση Φαμπίνιο από τον Πανθηραϊκό!

Ένα απρόσμενο γεγονός συνέβη για την ομάδα του Πανθηραϊκού, καθώς...

Τα παιδιά της Πάρου παίζουν για τα παιδιά της Μάντρας!

Μέσω του Τουρνουά Ακαδημιών Πάρου επιζητούμε να βλέπουμε χαρούμενα προσωπάκια...

Θαυμασμός από τον Μέλο στη συνάντηση με Παρούση και Σουλτάνη

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΠΟ συμμετείχαν ο Πρόεδρος της...

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της ΕΠΣ Κυκλάδων (15-16-17/12)

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Κυκλάδων όπως αυτό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανναξιακός ΑΟ: Αύριο η συνάντηση των Παλαιμάχων με το ΔΣ

Για αύριο Σάββατο 16/12 και ώρα 18:00, στα γραφεία του συλλόγου στο ΔΑΚ Νάξου, ορίστηκε η συνάντηση των μελών του...

Θα «στείλουν» χαμόγελα σε 1.000 παιδιά

Η Πάρος τα τελευταία χρόνια έχει βάλει τον πήχη ψηλά όσο αφορά την αθλητική δραστηριότητα, όπου μέσω της δραστήρια  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π...

Δύο αναμετρήσεις «φωτιά» στη Τήνο

Δύο σημαντικές αναμετρήσεις που η έκβαση τους θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια των τμημάτων Εφήβων και Κορασίδων θα …

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πρόγραμμα Μπάσκετ (16-21/12)

Δείτε το πρόγραμμα Μπάσκετ όπως αυτό ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή 15/12 από την ΕΣΚ Κυκλάδων.

Διασταυρώνουν τα ξίφη τους οι πρωτοπόροι

Το ντέρμπι μεταξύ των δύο πρωτοπόρων της βαθμολογίας «κλέβει» την παράσταση στην έβδομη αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης «Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ Basketball...

Βήμα πρωτιάς για τους Παίδες του Περιστεριώνα [pics-stats]

Βήμα πρόκρισης για το FinalFourΠαίδων έκανε η ομάδα του Περιστεριώνα...

Τα αποτελέσματα των αγώνων Μπάσκετ

Δείτε το προσχέδιο του προγράμματος των αγώνων της ΕΣΚ Κυκλάδων...

Βετεράνοι, Γερόλυκοι και Πήγασος οι κερδισμένοι

Τις καλές τους εμφανίσεις συνδύασαν με ακόμα μία νίκη Βετεράνοι...

Εύκολο απόγευμα για τον Πανναξιακό

Εύκολο απόγευμα για τον μπασκετικό Πανναξιακό, ο οποίος στην εξ...

Με νέο look οι Παίδες του Πλοηγού Αντιπάρου

Με νέες εμφανίσεις θα παρουσιαστεί το Σάββατο η παιδική ομάδα...

Κομβικός αγώνας για τους Παίδες του Περιστεριώνα

Μετά τα θετικό αποτελέσματα στη Σύρο για τους παίδες του...

Δυνατές μονομαχίες στην 6η αγωνιστική του ''ΔΑΠΠΟΣ Basketball League''

Θα καταφέρει το φτερωτό άλογο να γλιτώσει απ’ τους Κεραυνούς...

Συνέχισαν αήττητοι στην κορυφή οι Παίδες του ΑΟ Ερμούπολης

Νικητής βγήκε μέσα από ένα συγκλονιστικό και εξαιρετικό παιχνίδι ο...

ΑΟ Φοίνικας: Χρόνια πολλά…. Γιώργο

Η διοίκηση του Α.Ο. Φοίνικα Σύρου εύχεται χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και πάντα επιτυχίες στον αθλητή της ομάδα μας Γιώργο Πεντίδη ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του.  …

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΒΟΛΕΙ

Δεν άντεξε στην πίεση του ανώτερου Ολυμπιακού ο Φοίνικας

Ο Φοίνικας Σύρου κοίταξε κατάματα τον παντοδύναμο Ολυμπιακό, όμως οι Πειραιώτες κατάφεραν τελικά να φύγουν με τη νίκη 0-3 μέσα...

Τραπέζι στο «ΟΥΣΥΡΑ» λίγο πριν τη μεγάλη «μάχη»

Λίγη ώρα πριν τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, οι αθλητές και το τεχνικό επιτελείο του Φοίνικα Σύρου βρέθηκαν σε...

Το πρόγραμμα βόλεϊ για τις επόμενες 30 ημέρες

Το πρόγραμμα των αγώνων στα τοπικά πρωταθλήματα βόλεϊ για τις...

Η νίκη του Φοίνικα στη Χαλκίδα με εικόνες

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τον αγώνα της volleyleague Ανδρών, Ηρακλής...

ΑΟ Θήρας: Επίσκεψη σε Γηροκομείο, Νοσοκομείο και Ειδικό Σχολείο

Ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας της Σαντορίνης κοινωνίας ο ΑΟ Θήρας...

Νίκη «χρυσός» στη Χαλκίδα για τον Φοίνικα

Με πρωταγωνιστή τον Μπόγιαν Γιορντάνοφ που πήρε 31 πόντους και...

Ο Φοίνικας επιβραβεύει με εκπτώσεις τα μέλη του

Σημαντικές εκπτώσεις για τα μέλη που κατέχουν κάρτα διαρκείας για...

Λαχειοφόρος αγορά από τη Λέσχη Φίλων Φοίνικα

Με πρωτοβουλία της Λέσχης Φίλων του Α.Ο. Φοίνικα Σύρου διενεργείται...

Τα αποτελέσματα Βόλεϊ του Σαββατοκύριακου

Δείτε όλα τα αποτελέσματα στους αγώνες βόλεϊ που έγιναν το...

Ήττα από τον ανώτερο ΠΑΟΚ ο Φοίνικας Σύρου [stats]

Με ποιότητα στην υποδοχή και άριστη τακτική στο σερβίς ο...