ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2016-2017

Παρατηρήσεις:

Η Λάβα έχει -2

Θέση Ομάδες Διεξήχθει Νίκη Ισοπαλία Ήττα Διαφορά Βαθμοί
1 ΑΟ ΣΥΡΟΥ 16 12 3 1 42 - 15 39
2 ΑΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 16 9 4 3 24 - 11 31
3 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 16 8 3 5 23 - 19 27
4 ΑΟ ΛΑΒΑ 16 9 1 6 28 - 20 24
5 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 16 6 4 6 18 - 19 22
6 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 16 4 0 12 13 - 36 12
7 ΑΟ ΠΑΓΟΥ 16 3 1 12 17 - 36 10
8 ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ 16 2 0 14 15 - 37 6
Μπόνους Πόντοι
ΑΟ ΛΑΒΑ - -2.00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017 Η ΕΠΣ Κυκλάδων αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της, καθώς και αυτό της ΕΠΟ . β. Τους Κανονισμούς της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων . γ. Την υπ’ αριθμ. 8/09-08-2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου . ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τους αγώνες του Πρωταθλήματος Ανδρών Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, της ΕΠΣ Κυκλάδων, περιόδου 2016-2017 . Άρθρο 1 . Προκήρυξη / Αρμοδιότητα Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΣ Κυκλάδων, ως διοργανώτριας και των Ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην ΕΠΣ Κυκλάδων, της Δήλωσης συμμετοχής της Ομάδας . Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών . Άρθρο 2 . Διατάξεις διεξαγωγής Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Ανδρών της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις : α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A. . β. των Κανονισμών της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων . γ. των αποφάσεων του ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων, που ρυθμίζουν η θα ρυθμίσουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα . Άρθρο 3 . Δήλωση συμμετοχής – Έναρξη Οι Ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠΣ Κυκλάδων, έως την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 15.00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα χορηγηθεί από την Ένωση . Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πενήντα (50) ευρώ (τραπεζική επιταγή η ταχυδρομική επιταγή η κατάθεση στο ταμείο της ΕΠΣΚ) . Μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΣ Κυκλάδων το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου, περί της αποδοχής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A., της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων . Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή . Η Δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν από την ΕΠΣ Κυκλάδων, όπως βεβαίωση μη οφειλής στην ΕΠΣΚ και ΕΠΟ κλπ . Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την ΕΠΟ και την ΕΠΣ Κυκλάδων, μέχρι την ημέρα της κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής . Τα Σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής θα αναφέρουν υποχρεωτικά το ΑΦΜ τους και τον αριθμό του FAX τους . Για κάθε αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ Κυκλάδων . Επίσης πρέπει να αναφέρουν τον εκπρόσωπό τους, ο οποίος εκτός του Προέδρου και του Γραμματέα θα μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΠΣΚ . Δήλωση συμμετοχής που δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν δηλώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή . Η αλληλογραφία της ΕΠΣΚ με τις Ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων . Ως ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος ορίζεται το Σάββατο 1-10-2016 . Άρθρο 4 . Αριθμός Ομάδων – Όμιλοι – Πρόγραμμα Οι Ομάδες της Α’ Κατηγορίας θα είναι χωρισμένες σε δύο Ομίλους . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αυτές όπως προέκυψαν από την περαίωση του Πρωταθλήματος και την προκήρυξη της περιόδου 2015-2016 . Η απόφαση για την κατάρτιση των Ομίλων θα παρθεί μετά την κατάθεση των δηλώσεων συμμετοχών και η ακριβής διαδικασία θα αναφερθεί σε συμπληρωματική προκήρυξη, που θα εκδοθεί πριν την κλήρωση του Πρωταθλήματος . Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την δημόσια κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί . Η ημέρα και ο τόπος της κλήρωσης θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΚ . Άρθρο 5 . Επίλυση Αθλητικών διαφορών . Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν : α. Τις Ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού και β. Σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές, με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου . Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι Ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, για την επίλυση των τυχόν διαφορών στα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά . Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των Ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των Τακτικών αστικών Δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ . Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, τότε με υποχρεωτική εισήγηση του ΔΣ της ΕΠΣΚ και απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, η υπαίτια Ομάδα θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη . Άρθρο 6 . Γήπεδα – Ώρα έναρξης αγώνων Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδα που θα έχουν χλοοτάπητα και διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας και τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους κανονισμούς . Σωματείο που δεν διαθέτει Γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα . Σε περίπτωση που το Γήπεδο – έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά η μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ΕΠΣ Κυκλάδων θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο Γήπεδο, που θα υποδεικνύεται από το Σωματείο και πληροί τους όρους της διοργάνωσης . Εάν δεν υπάρξει υπόδειξη άλλου Γηπέδου από το Σωματείο η το υποδειχθέν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η ΕΠΣΚ μπορεί να ορίσει εκείνη άλλο Γήπεδο της επιλογής της . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει αιτιολογημένα την ημέρα, ώρα η και Γήπεδο τέλεσης αγώνα η αγώνων, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του . Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων, για αλλαγή ημέρας, ώρας η και Γηπέδου, θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΣΚ τουλάχιστον τέσσερεις (4) ημέρες πριν τον αγώνα και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από τις 14.00 της ημέρας Τετάρτης, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο η όχι του αιτήματος . Τα Σωματεία με μέριμνα και ευθύνη τους θα πρέπει να φροντίζουν για την γνωστοποίηση του αγωνιστικού τους προγράμματος στα Δημοτικά, Κοινοτικά, και Εθνικά Γήπεδα που χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικίες Αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες . Άρθρο 7 . Γιατρός αγώνα Η παρουσία Γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες . Χωρίς την παρουσία Γιατρού κανείς αγώνας δεν αρχίζει και φυσικά η παρουσία του είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα . Ο Γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο, στον Διαιτητή και Παρατηρητή του αγώνα . Η ευθύνη της κλήσης και παρουσίας του Γιατρού αγώνα, ανήκει αποκλειστικά στο Γηπεδούχο Σωματείο, που έχει και τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη παρουσίας του και εξ αυτού την μη διεξαγωγή του αγώνα . Άρθρο 8 . Διαιτητές Οι Διαιτητές των αγώνων όλων των Πρωταθλημάτων θα ορίζονται από το αρμόδιο Όργανο της ΕΠΣΚ . Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού Διαιτητών της ΕΠΣΚ, για την κάλυψη των αγώνων της, η Επιτροπή Διαιτησίας θα μπορεί να μετακαλεί Διαιτητές από άλλες ΕΠΣ η ακόμα να χρησιμοποιεί και φιλάθλους . Άρθρο 9 . Παρατηρητής αγώνα Σε όλους τους αγώνες η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα πρέπει να ορίζει Παρατηρητή αγώνα, τα καθήκοντα του οποίου αναφέρονται στον ΚΑΠ . Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο Παρατηρητής αγώνα, ο Διαιτητής, αφού το αναφέρει στο ΦΑ, εφαρμόζει τις διατάξεις του ΚΑΠ, για τον ορισμό Παρατηρητή . Άρθρο 10 . Προπονητές Τα Σωματεία οφείλουν να προσλαμβάνουν Προπονητές κατόχους διπλώματος ανάλογου των αναφερόμενων στον Κανονισμό Προπονητών ποδοσφαίρου 2016 . Τα Ερασιτεχνικά Σωματεία Α’ Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προπονητή κάτοχο ταυτότητας UEFA η ΕΠΟ . Από την υποχρέωση πρόσληψης Προπονητή εξαιρούνται τα Σωματεία, τα οποία θα το αιτηθούν, πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017 . Προπονητής και ο τυχών βοηθός Προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το δελτίο πιστοποίησης, απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή), να παραμείνουν και να δίνουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές . Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τους Διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων . Η ΕΠΣ Κυκλάδων θα εκδίδουν δελτία πιστοποίησης Προπονητών υπέρ του Σωματείου, για την ανδρική Ομάδα και τα τμήματα υποδομής, που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματά μας . Άρθρο 11 . Ποδοσφαιριστές Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνα χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων . Επιτρέπεται η αναγραφή στο ΦΑ και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες . Δηλαδή πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται στο ΦΑ και να συμμετέχουν σε κάθε Ομάδα τουλάχιστον επτά (7) ποδοσφαιριστές, με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας . Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο ΦΑ και η χρησιμοποίηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τουλάχιστον δύο (2) ποδοσφαιριστών γεννηθέντες το 1996 η και νεώτεροι . Σε περίπτωση αποβολής ενός εξ αυτών η Ομάδα του θα μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα με ένα ποδοσφαιριστή γεννηθέντα το 1996 και μετά . Εάν αποβληθούν και οι δύο, η Ομάδα τους θα μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς ποδοσφαιριστή γεννηθέντα το 1996 και μετά . Επιτρέπεται η αναγραφή στο ΦΑ και η χρησιμοποίηση έως και τριών (3) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα πέντε (35) ετών . Δηλαδή για την περίοδο 2016-2017 αυτό ισχύει για τους γεννηθέντες το 1981 και πριν . Άρθρο 12 . Ομάδες υποδομής Όλες οι Ομάδες που συμμετέχουν σ’ αυτή την Κατηγορία υποχρεούται να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν σε τουλάχιστον ένα από τα πρωταθλήματα υποδομής, που διοργανώνει η ΕΠΣΚ . Σε διαφορετική περίπτωση το Σωματείο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτή την Κατηγορία . Σε περίπτωση που Σωματείο δηλώσει συμμετοχή σε Πρωτάθλημα υποδομής και κατά την διάρκειά του αποχωρήσει η αποβληθεί, άμεσα σταματούν να ορίζονται και οι αγώνες της Αντρικής του Ομάδας, με τις προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς συνέπειες . Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή σε Πρωτάθλημα υποδομής και η ΕΠΣΚ, για συγκοινωνιακούς λόγους δεν θα το συμπεριλάβει στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα, δεν θα φέρει καμία ευθύνη, οπότε θα μπορεί να συμμετέχει κανονικά στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας 2016-2017 . Άρθρο 13 . Τήρηση τάξης Τα Γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα η διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων και των οπαδών τους . Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων η πράξεων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται, από την Πειθαρχική Επιτροπή, οι προβλεπόμενες κυρώσεις, του Πειθαρχικού Κώδικα . Άρθρο 14 . Έπαθλα Πρωταθλήματος – Έπαθλο ήθους Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια, για τους Ποδοσφαιριστές και τον Προπονητή της . Στην Ομάδα η στις Ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα, που εμπίπτει στις διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα, με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα Σωματεία, Αξιωματούχους, Ποδοσφαιριστές, οπαδούς κλπ, την περίοδο 2016-2017 θα απονεμηθεί Κύπελλο Ήθους . Άρθρο 15 . Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα Η ΕΠΣ Κυκλάδων, ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης του Πρωταθλήματος, επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της, σύμφωνα με τα Καταστατικά και τις αποφάσεις της και της ΕΠΟ, καθώς και τον ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων, αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου αγώνων . Άρθρο 16 . Βαθμολογική κατάταξη - Προβιβασμός – Υποβιβασμός Η βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στον ΚΑΠ . Ο Πρωταθλητής της ΕΠΣ Κυκλάδων Α’ Κατηγορίας θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα, περιόδου 2017-2018, στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, που διοργανώνει η ΕΠΟ . Άρθρο 17 . Μη κάθοδος Ομάδας σε αγώνα Σε περίπτωση μη καθόδου αδικαιολόγητα Ομάδας σε αγώνα, εκτός των προβλεπόμενων ποινών στον ΚΑΠ και τον Πειθαρχικό Κώδικα, επιβάλλεται χρηματική ποινή 600 € . Το 50% αυτού του ποσού πιστώνεται, στο τέλος της περιόδου, στην αντίπαλη Ομάδα, εφ’ όσον αυτή είχε κατέλθει κανονικά στον αντίστοιχο αγώνα του άλλου γύρου και το 50% πιστώνεται στο Ταμείο Αρωγής . Επί πλέον εάν η Ομάδα, που δεν κατήλθε αδικαιολόγητα να αγωνιστεί, δεν ενημερώσει εγγράφως την ΕΠΣΚ, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον αγώνα, θα της χρεωθούν τα έξοδα Διαιτησίας και 100 €, στην αντίπαλη Ομάδα, αν αυτή είναι Γηπεδούχος και κατήλθε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, για πάγια έξοδα αγώνα . Εάν η υπόχρεη Ομάδα δεν τακτοποιήσει την οφειλή της, εντός δέκα ημερών, δεν θα ορίζονται αγώνες της, μέχρι την συμμόρφωση της, με τις ανάλογες επιπτώσεις . Άρθρο 18 . Ενστάσεις Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης η καταγγελίας θα πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΑΠ και να συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο 200 € . Εφ’ όσον η ένσταση γίνει δεκτή το 50% του ποσού επιστρέφεται στην ενιστάμενη Ομάδα και το 50% παραμένει στην ΕΠΣΚ, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Πειθαρχικής Επιτροπής . Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, όλο το ποσό του παραβόλου εκπίπτει υπέρ του ταμείου της ΕΠΣΚ . Άρθρο 19 . Τελικές διατάξεις Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ και της ΕΠΣΚ η για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, θα αποφασίζει το ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων, στα πλαίσια του Καταστατικού της και της ΕΠΟ, για το ορθό και το δίκαιο . Οι όποιες σχετικές με το Πρωτάθλημα αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΣΚ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Συμμετέχουν 9 Ομάδες, που θα αγωνιστούν σε έναν Όμιλο . Η σειρά των αγώνων, σε δύο γύρους, θα βγει από κλήρωση . Οι Ομάδες είναι οι ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΑΝΩ ΜΕΡΑ. ΑΟ ΣΥΡΟΥ, ΑΟ ΠΑΓΟΥ, ΑΟ ΠΑΡΟΥ, ΑΟ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ, ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ και ΑΟ ΛΑΒΑ . Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων και την κατακύρωση της τελικής βαθμολογίας, η 1η Ομάδα της βαθμολογίας αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια και προάγεται στην Γ’ Εθνική Κατηγορία . Την περίοδο 2017-2018 το πρωτάθλημα Ανδρών της ΕΠΣ Κυκλάδων θα διεξαχθεί σε μια ενιαία Α’ Κατηγορία, οπότε υποβιβασμός Ομάδων, λόγω βαθμολογίας δεν προβλέπεται, εκτός εάν αυτό συμβεί για άλλες παραβάσεις, που προβλέπει ο ΚΑΠ και ο Πειθαρχικός κώδικας . Η διεξαγωγή της διοργάνωσης και των αγώνων γίνονται με βάση τις διατάξεις του ΚΑΠ .

Γεμάτο το ποινολόγιο της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κυκλάδων

Γεμάτο ήταν το ποινολόγιο της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κυκλάδων...

Ηλυσιακός - Θύελλα Καμαρίου [Live Streaming]

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο του Ζωγράφου  την...

Πραγματοποιήθηκε η αναμέτρηση του Πανναξιακού με τις δόξες της ''Ελαφράς Ταξιαρχίας'' [pics]

Η δράση για τους Παλαίμαχους του Πανναξιακού συνεχίστηκε, με την...

Το βίντεο από την εμπειρία των Βετεράνων της Θύελλας Καμαρίου στη Μαγούλα

Δείτε το video που αφορά τον δεύτερο φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα...

ΕΠΣ Κυκλάδων: Το πρόγραμμα των αγώνων και οι διαιτητές (7-8/12)

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων για το σαββατοκύριακο 7 -...

Αμφίβολος ο Γελαδάρης στη Θύελλα για Ηλυσιακό

Μέσω δελτίο τύπου η Θύελλα Καμαρίου ενημερώνει για την κατάσταση...

Γ' Εθνική Γυναικών: ΑΣ Άνω Μερά - Περσέας Σύρου 0-0 [highlights]

Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τον αγώνα ΑΣ Άνω Μερά...

Συνεχίζει με το απόλυτο η Κ16 του Πανθηραϊκού [pics]

Η ομάδα Κ16 του Πανθηραικού συνεχίζει να προελαύνει στον τρίτο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (2)

Γεμάτο το ποινολόγιο της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κυκλάδων

Γεμάτο ήταν το ποινολόγιο της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κυκλάδων κατά την τελευταία συνεδρίαση της.

Ηλυσιακός - Θύελλα Καμαρίου [Live Streaming]

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο του Ζωγράφου  την αναμέτρηση  της 12ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής...