ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2014-15 (ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

     Η Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ αφού έλαβε υπόψη:

  1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα.
  2. Τα καταστατικά της Ε.Π.Σ.Κ. και της Ε.Π.Ο.
  3. Τον Κ.Α.Π.
  4. Τους κανόνες παιχνιδιού ποδοσφαίρου.
  5. Την υπ’αριθμ. 11/30-7-2014 απόφαση του Δ.Σ. της

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

     Την οργάνωση των αγώνων Πρωταθλήματος Παίδων μεταξύ όλων των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 1 -ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και των Σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό. Η υπογραφή της σύμβασης αυτής, από τα Σωματεία της Ε.Π.Σ.Κ., επιβεβαιώνει και την αποδοχή των καταστατικών της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και της Ε.Π.Ο. καθώς και των κανονισμών που διέπουν το Ελληνικό ποδόσφαιρο.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Με την αριθμ. 11/30-7-2014 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ημέρα έναρξης των αγώνων ορίζεται η 20-09-2014.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το Σωματείο που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα αυτό, πρέπει μέχρι τις 22-8-2014, να υποβάλλει στην Ε.Π.Σ. Κυκλάδων γραπτή δήλωση συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής το σωματείο πρέπει να καταβάλλει το ποσόν των 30,00 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ & ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ): Το Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Κυκλάδων το χρώμα της στολής των ποδοσφαιριστών που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες και το γήπεδο στο οποίο θα αγωνίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: α) Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά τη δημόσια κλήρωση των ομάδων που θα είναι αντίπαλες και που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων στις 5-9-2014 και ώρα 20.00. β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων. γ) Οι γηπεδούχες ομάδες θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων. δ) Η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα ορίζονται ανά αγωνιστική.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η διάρκεια των αγώνων είναι 70 λεπτά, δύο ημίχρονα των 35 λεπτών. Ο χωρισμός των ομίλων, η ημιτελική και τελική φάση καθώς και οποιαδήποτε λεπτομέρεια θα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη. Σε ομίλους με μικρό αριθμό ομάδων το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ. μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των γύρων σε 3 ή 4. Για τη βαθμολογία εφαρμόζεται το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ: Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.

       Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Πειθαρχικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλης αιτίας, χωρίς ευθύνη σωματείου θα ορίζεται ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.Κ. με βάση το άρθρο 21 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνεται από το γηπεδούχο σωματείο. Η είσοδος των φιλάθλων στους αγώνες είναι ελεύθερη – δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ: Ο τρόπος ανάδειξης του Πρωταθλητή θα καταρτιστεί με συμπληρωματική προκήρυξη ανάλογα με τους Ομίλους που θα διαμορφωθούν όταν θα γίνει γνωστό ποιες και πόσες ομάδες συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: Στo νικητή και τον ηττημένο του Τελικού απονέμονται Κύπελλα και από 25 μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των άλλων διεξαγόμενων αγώνων κατά τη διάρκεια του αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Οι υπεύθυνες γηπεδούχε ομάδες τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 1) Για όλες τις ενστάσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. το χρηματικό παράβολο ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων σε 100,00 ΕΥΡΩ. 2) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν περιοριστικά και μόνο δια τους αρχηγούς τους τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Κ.Α.Π. Για τις λοιπές ενστάσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5α του Κ.Α.Π. 3) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

           Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή από την Πειθαρχική Επιτροπή, επιστρέφεται στο ενιστάμενο Σωματείο το 50% του παραβόλου και το υπόλοιπο 50% παραμένει στην Πειθαρχική Επιτροπή για τα έξοδα λειτουργίας της. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατείται το σύνολο του καταβληθέντος παραβόλου.

 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

       Για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν τα γήπεδα τα έχοντα από τον Νόμο την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας (άρθρο 8 του ΚΑΠ), τα οποία απαραίτητα πρέπει να διαθέτουν χλοοτάπητα.

Γηπεδούχα σωματεία με την έννοια του Κανονισμού αυτού, είναι εκείνα που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή αρχής τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των Πρωταθλημάτων τους έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενα εγγράφως σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.

       Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα χωρίς την παρουσία γιατρού. Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν παρουσιαστεί γιατρός, μέχρι και 10’ λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο διαιτητής κλείνει το Φύλλο Αγώνα, αναφέροντας το γεγονός. Ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0. Εάν διεξαχθεί ο διαιτητής

παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο. Και σε αυτή την περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0.

       Ομάδα που δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλη ομάδα ή Αρχή πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή Αρχής στην κυριότητα της οποίας ανήκει το γήπεδο που δηλώνει ως έδρα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται, επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής, ότι επιτρέπουν την χρησιμοποίηση του γηπέδου και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν με ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια αθλητικά όργανα (άρθρο 35) και οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και της προκήρυξης αυτής. Για κάθε τι, που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία και την Προκήρυξη θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ: Στο Πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν μέρος, αφού δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ: Σε κάθε αγώνα επιτρέπονται μέχρι επτά   (7) αλλαγές ποδοσφαιριστών, από κάθε Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ: Για κάθε αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο Πρωτάθλημα αυτό, το διαγωνιζόμενο σωματείο που παρανομεί εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί θα χρεώνεται και με πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ή χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερη ή μικρότερης ηλικίας από την προκαθοριζόμενη, το χρηματικό πρόστιμο θα ανέρχεται στο ποσό των 500,00 €.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Συμμετέχουν αθλητές γεννηθέντες τα έτη 2001-2002 – 2003.

ΑΡΘΡΟ 21. . Η Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων επιτρέπεται μόνο από τα Κανάλια που έχουν υπογράψει σχετική Σύμβαση με την ΕΠΣ Κυκλάδων και στα οποία τα Γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση . (άρθρο 29 του Κ.Α.Π.)

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΙΔΩΝ 2014-2015

 

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

 

1Η ΦΑΣΗ

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ (συμμετοχές) ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ, ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΑΟ ΣΥΡΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ, ΣΠ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΠ ΣΥΡΟΣ 2002 (ομάδες 6)

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ (συμμετοχές) ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ, ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ, ΑΟ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, ΑΟ ΠΑΡΟΥ, ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙ, ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ (ομάδες 6)

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

 

2Η ΦΑΣΗ

 

         Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της κανονικής περιόδου, (1η ΦΑΣΗ) οι δύο πρώτοι των ομίλων 1και 2 προκρίνονται στην τελική φάση (finalfour). Η τελική φάση θα διεξαχθεί σε ένα νησί που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα και όχι πέρα της 31ης Μαρτίου 2015. Η επιλογή του νησιού διεξαγωγής της τελικής φάσης θα γίνει σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με την προϋπόθεση συνέχισης κάλυψης του κόστους μετακίνησης – διαμονής των ομάδων, εκ μέρους της.

 

         Οι ομάδες διασταυρώνονται μεταξύ των στο finalfour ως εξής:

 

Ο πρώτος του 1ου ομίλου αγωνίζεται με τον δεύτερο του 2ου ομίλου και ο πρώτος του 2ου ομίλου με τον δεύτερο του 1ου ομίλου. Οι νικητές των αγώνων αυτών αγωνίζονται στον τελικό του Πρωταθλήματος.

 

         Σε περίπτωση που η Περιφέρεια δηλώσει αδυναμία οικονομικής κάλυψης των αγώνων και δεν υπάρξει άλλος χορηγός (Δήμος ή άλλος φορέας), η τελική φάση διεξάγεται σε ουδέτερα γήπεδα με την συμμετοχή των ομάδων στους αγώνες όπως ακριβώς περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα γήπεδα διεξαγωγής ορίζονται από την διοργανώτρια.

 

Η εταιρία VITEX χρυσός χορηγός του Πανναξιακού

Η εταιρία VITEX θα αποτελέσει έναν από τον χρυσούς χορηγούς...

Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία στον ΑΣ Σαντορίνης 2020

Με αθρόα προσέλευση κόσμου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η εκλογική...

Με εκπροσώπηση σε όλες τις διοργανώσεις ο ΠΑΣ Νάξου, δήλωσε σε πρωτάθλημα και κύπελλο

Δυναμικό στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις αναμένεται να είναι και φέτος του...

Όλα έτοιμα στο Φιλώτι για το καθιερωμένο ραντεβού του φιλικού αγώνα ''Μανόλης Μάκαρης''

Τα πάντα είναι έτοιμα... Ο Αντώνης Βασαλάκης και Λεωνίδας Καλαβρός...

Στη Νάξο για τον Πανναξιακό ο γκολκίπερ Αλέξανδρος Μπαμπούνης

Στη Νάξο, για λογαριασμό του Πανναξιακού βρίσκεται από σήμερα ο...

Οι υποψήφιοι για την διοίκηση του ΑΣ Σαντορίνης 2020

Τα ονόματα των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις αυριανές...

Στον Πάγο ο Κονδύλας, στις 31 Αυγούστου η πρώτη προπόνηση

Στον ΑΟ Πάγου να έχουν αποφασίσει ότι φέτος θα είναι...

Η πρώτη του Πανναξιακού σε ένα συλλεκτικό βίντεο

Δείτε ένα συλλεκτικό βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Πανναξιακού...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (2)

Σαντορίνη 2020: Αναγνώριση στο πρόσωπο του ''Νταντή'', τα αποτελέσματα των εκλογών

Η αναγνώριση στο ποδόσφαιρο δεν έχει χρώματα... ή την έχεις ή δεν την έχεις. Αυτό ίσχυσε και στις εκλογές του...

Βαρύ πένθος για τον Μάριο Αργυρίου, έφυγε από τη ζωή η σύντροφος του Ιωάννα [vid]

Βαρύ είναι το πένθος  για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Θύελλας Καμαρίου, Μάριο Αργυρίου, που βιώνει την απώλεια της συντρόφου του...