ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2014-15 (ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

     Η Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ αφού έλαβε υπόψη:

  1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα.
  2. Τα καταστατικά της Ε.Π.Σ.Κ. και Ε.Π.Ο.
  3. Τον Κ.Α.Π.
  4. Τους κανόνες παιχνιδιού ποδοσφαίρου
  5. Την υπ’ αριθμ. 11/30-7-2014 απόφαση του Δ.Σ. της.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

     Την οργάνωση των αγώνων Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ μεταξύ όλων των Σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 1- ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Η προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και των Σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό. Η υπογραφή της σύμβασης αυτής, από τα Σωματεία της Ε.Π.Σ.Κ., επιβεβαιώνει και την αποδοχή των καταστατικών της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και της Ε.Π.Ο. καθώς και των κανονισμών που διέπουν το Ελληνικό ποδόσφαιρο.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Με την υπ’ αριθμ. 11/30-7-2014 απόφαση του Δ.Σ. ημέρα έναρξης των αγώνων ορίζεται η 20/09/2014

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το σωματείο που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα αυτό, πρέπει μέχρι τις 22-8-2014 να υποβάλλει στην Ε.Π.Σ. Κυκλάδων γραπτή δήλωση συμμετοχής.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μαζί με την δήλωση συμμετοχής το σωματείο πρέπει να καταβάλλει το ποσόν των 30,00 € .

ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΗΣ & ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίζει στην Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ το χρώμα της στολής των ποδοσφαιριστών που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες και το γήπεδο στο οποίο θα αγωνίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: α) Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά τη δημόσια κλήρωση των ομάδων που θα είναι αντίπαλες, και που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. την Παρασκευή 5-9-2014 και ώρα 20.00. β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων γ) οι γηπεδούχες ομάδες θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων δ) η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα ορίζονται ανά αγωνιστική ε) αιτήματα σωματείων, για αναβολή αγώνων, λόγο ταυτόχρονης διεξαγωγής αγώνα της ανδρικής ομάδας, του ίδιου σωματείου ή άλλης αιτίας, που θα σχετίζεται με το Ανδρικό Πρωτάθλημα δεν θα γίνονται δεκτά.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο Γύρους η διάρκεια των αγώνων θα είναι 80 λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των 40 λεπτών. Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (20 του Κ.Α.Π.) γίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και η επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα. Σε ομίλους με μικρό αριθμό ομάδων το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ. μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των γύρων μεταξύ των ομάδων σε 3 ή 4.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ: Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών των μελών και των οπαδών του.

       Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Πειθαρχικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλης αιτίας, χωρίς ευθύνη σωματείου, θα ορίζεται ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.Κ. με βάση το άρθρο 21 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνεται από το γηπεδούχο σωματείο. Η είσοδος των φιλάθλων στους αγώνες είναι ελεύθερη – δωρεάν.

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Ο τρόπος ανάδειξης του Πρωταθλητή θα καθοριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη ανάλογα με τους Ομίλους που θα διαμορφωθούν όταν θα γίνει γνωστό ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: Στον νικητή και τον ηττημένο του Τελικού απονέμονται Κύπελλα και από 25 μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των άλλων διεξαγόμενων αγώνων κατά τη διάρκεια του αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Οι υπεύθυνες γηπεδούχες ομάδες τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 1) Για όλες τις ενστάσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. το χρηματικό παράβολο ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ. σε 100 ΕΥΡΩ. 2) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν περιοριστικά και μόνο δια του αρχηγού τους τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 2α του Κ.Α.Π. Για τις λοιπές ενστάσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του Κ.Α.Π. 3) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δε λαμβάνεται υπόψη.

           Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή από την Πειθαρχική Επιτροπή, επιστρέφεται στο ενιστάμενο Σωματείο το 50% του παραβόλου και το υπόλοιπο 50% παραμένει στην Πειθαρχική Επιτροπή για τα έξοδα λειτουργίας της. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατείται το σύνολο του καταβληθέντος παραβόλου.

 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

       Για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν τα γήπεδα τα έχοντα από τον Νόμο την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας (άρθρο 8 του ΚΑΠ), τα οποία απαραίτητα πρέπει να διαθέτουν χλοοτάπητα.

Γηπεδούχα σωματεία με την έννοια του Κανονισμού αυτού, είναι εκείνα που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή αρχής τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των Πρωταθλημάτων τους έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενα εγγράφως σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.

       Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα χωρίς την παρουσία γιατρού. Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν παρουσιαστεί γιατρός, μέχρι και 10’ λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο διαιτητής κλείνει το Φύλλο Αγώνα, αναφέροντας το γεγονός. Ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 Εάν διεξαχθεί ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο. Και σε αυτή την περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0.

       Ομάδα που δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλη ομάδα ή Αρχή πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή Αρχής στην κυριότητα της οποίας ανήκει το γήπεδο που δηλώνει ως έδρα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται, επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής, ότι επιτρέπουν την χρησιμοποίηση του γηπέδου και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν με ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια αθλητικά όργανα (άρθρο 35) και οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και της προκήρυξης αυτής. Για κάθε τι, που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία και την Προκήρυξη θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015: Στο Πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν μέρος, αφού δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ: Για κάθε αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο Πρωτάθλημα αυτό, το διαγωνιζόμενο σωματείο που παρανομεί εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί θα χρεώνεται και με πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ή χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερη ή μικρότερης ηλικίας από την προκαθοριζόμενη, το χρηματικό πρόστιμο θα ανέρχεται στο ποσό των 500,00 €.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές γεννηθέντες τα έτη 1999 – 2000 –2001. Επίσης κάθε σωματείο μπορεί να συμπεριλαμβάνει στην δεκαοκτάδα έως τρεις (3) αθλητές γεννηθέντες το έτος 1998, με ταυτόχρονη συμμετοχή στην εντεκάδα.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ: Σε κάθε αγώνα επιτρέπονται μέχρι επτά (7) αλλαγές ποδοσφαιριστών από κάθε σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 21 . Η Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων επιτρέπεται μόνο από τα Κανάλια που έχουν υπογράψει σχετική Σύμβαση με την ΕΠΣ Κυκλάδων και στα οποία τα Γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση . (άρθρο 29 του Κ.Α.Π.)

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

ΝΕΩΝ 2014-2015

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

 

1η ΦΑΣΗ

 

Τρεις (3) όμιλοι

 

1Ος ΟΜΙΛΟΣ (συμμετοχές) ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ, ΑΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑ, ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΑΟ ΠΑΓΟΣ, ΑΟ ΣΥΡΟΥ, ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ (ομάδες 6)

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ (συμμετοχές) ΑΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ, ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ, ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ, ΑΟ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, ΑΟ ΠΑΡΟΥ, ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ (6 ομάδες)

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ (συμμετοχές) ΑΣ ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ, ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ, ΑΟ ΠΥΡΓΟΣ (ομάδες 3)

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ – 2η ΦΑΣΗ

 

         Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της κανονικής περιόδου 1ης Φάσης, οι πρώτοι των ομίλων 1 και 2 προκρίνονται στην τελική φάση. Ο πρώτος του 3ου ομίλου με τους δεύτερους του 1ου και 2ου ομίλου, αγωνίζονται σε μονούς αγώνες, σε ουδέτερα γήπεδα με βαθμολογία. Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας προκρίνονται στην τελική φάση (σύνολο ομάδων 4) Η τελική φάση θα διεξαχθεί σ’ ένα νησί που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα και όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2015. Η επιλογή του νησιού διεξαγωγής της τελικής φάσης θα γίνει σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου εφόσον αυτή συνεχίσει να είναι συνδιοργανώτρια καλύπτοντας το κόστος μετακίνησης – διαμονής των ομάδων.

 

         Η διασταύρωση των ομάδων στους ημιτελικούς θα γίνει ως εξής:

 

Οι πρώτοι των ομίλων 1 και 2 δεν αγωνίζονται μεταξύ τους και διασταυρώνονται μετά από κλήρωση με τις άλλες δύο ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση από τον όμιλο των τριών. (δεύτεροι 1ου – 2ου ομίλου – πρώτος 3ου ομίλου) Οι νικητές των αγώνων αυτών αγωνίζονται στον τελικό του Πρωταθλήματος.

 

         Σε περίπτωση που η Περιφέρεια δηλώσει αδυναμία οικονομικής κάλυψης των αγώνων και δεν υπάρξει άλλος χορηγός (Δήμος ή άλλος φορέας), η τελική φάση διεξάγεται σε ουδέτερα γήπεδα με την συμμετοχή των ομάδων στους αγώνες όπως ακριβώς περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα γήπεδα διεξαγωγής ορίζονται από την διοργανώτρια.

 

 

Είπε αντίο στη Σύρο και τους ανθρώπους του ΑΟΣ ο Κώστας Αναστασόπουλος

Αποχώρησε σήμερα από το νησί της Σύρου ο τερματοφύλακας του...

Κουνάει μαντίλι από τη Σαντορίνη ο Ράφα Ζέλο

Ο Ράφα Ζέλο μετακινήθηκε πέρυσι στη Θύελλα Καμαρίου και φρόντισε...

Πανναξιακός: Τα τυπικά για τη συμφωνία με Κόντη

Ήταν δεδομένο ότι με τη σεζόν που πραγματοποίησε τα δυο...

Ελεύθερος ο τερματοφύλακας, Διαμαντής Ζωντός

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν ο Διαμαντής Ζωντός αποχωρεί από...

Άγιαξ Σύρου: Τα τεχνικά επιτελεία και οι υπεύθυνοι των τμημάτων για τη σεζόν 2020-2021

Το οργανόγραμμα που περιλαμβάνει τα τεχνικά επιτελεία και τους υπεύθυνους...

Ντούνης ο επόμενος στη Σαντορίνη 2020

Μετά τον Γιώργο Λαμπρόπουλο, τον Στάθη Λούκα και τον Έρβιν...

Σε συζητήσεις με Μπουντόπουλο η Σαντορίνη 2020

Στην Σαντορίνη 2020 πέραα από τις ανανεώσεις των παικτών του...

Συμφώνησε με Στρατηγάκη ο Πύργος

Ήταν κάτι που θεωρουνταν δεδομένο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (2)

Αποχώρηση Τσόπελα από τη Σαντορίνη

Μετά τις πρώτες ανακοινώσεις έχουμε και αποχωρήσεις στο στρατόπεδο της Σαντορίνης.

Σαντορίνη 2020: Συμφώνησε και ο Τσουκαλάς-Έκλεισε η τριάδα στη θέση του... άσου

Σιγά-σιγά συμπληρώνεται το παζλ στη νεοσύστατη ομάδα της Σαντορίνης 2020 αφού σήμερα έγιναν γνωστές οι πρώτες μεταγραφικές ενέργειες που έχουν...