Η προκήρυξη για το τουρνουά Μίνι Αγοριών

  • Κατηγορία ΜΠΑΣΚΕΤ
Η προκήρυξη για το τουρνουά Μίνι Αγοριών

Σε μορφή τουρνουά θα διεξαχθούν φέτος οι αγώνες μπάσκετ της κατηγορίας Μίνι σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΚ Κυκλάδων.

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΩΝ  Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η  Ε.Σ.Κ.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  κατά  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020  θα  διοργανώσει  και  θα  τελέσει  το  Τουρνουά   Μίνι  Αγοριών,  το  οποίο  και  προκηρύσσει  και  που  θα  διεξαχθεί  με  μέριμνα  και  ευθύνη  της,  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ισχύοντα  Αθλητικού  Νόμου,  του  Καταστατικού  της   Ε.Ο.Κ.,  των  Κανονισμών  της,  καθώς  και  των  Κανονισμών  Παιδιάς.

ΑΡΘΡΟ  1οΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σωματεία  δυνάμεως  Ε.Σ.Κ.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 2οΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ

Τα  σωματεία  πρέπει  να  δηλώσουν  συμμετοχή  στα  γραφεία  της  Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  μέχρι  τις  4/10/2019. Οι  αγώνες  θα  ορίζονται  από  την  Επιτροπή  πρωταθλήματος  της  ΕΣΚΚ  με  βάση  την  διαθεσιμότητα των  ομάδων.

Η  έναρξη  του  τουρνουά  ορίζεται  την   12/10/2019.

Στις  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  αναγράφονται  η  έδρα  και  τα  χρώματα  εμφάνισης  κάθε  σωματείου (δύο  εμφανίσεις  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3 παράγραφος  γ).

ΑΡΘΡΟ  3ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

α)  Οι  υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώματα  των  αγωνιζομένων  σωματείων,  καθορίζονται  στις  διατάξεις  των  Κανονισμών  της ΕΟΚ  που  αναφέρονται  ανωτέρω.  Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι  η  συμμετοχή  των  σωματείων,  που  θα  δηλώσουν  ότι  θα  πάρουν  μέρος  στο  πρωτάθλημα  είναι  υποχρεωτική  σύμφωνα  με  το Άρθρο  27  των  Κανονισμών  της  ΕΟΚ.

            Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ. 3  της  Υ.Α. 41556/92  (ΦΕΚ 658  τεύχος Β)  περί  Κανονισμού  Προπονητών  Καλαθοσφαίρισης,  η  οποία  εξακολουθεί  να  ισχύει,  κατ’  άρθρο  135  παρ. 13  του  νέου  Αθλητικού  Νόμου  (Ν.2725/99)  είναι  υποχρεωτική  η  προσκόμιση  σε  κάθε  αγώνα,  εκ  μέρους  των  διαγωνιζομένων  σωματείων,  του  δελτίου  ταυτότητας  του  προπονητή  τους  (πρώτου  και  δεύτερου)  που  δηλώνουν  στο  φύλλο  αγώνα,  το  οποίο  δελτίο  εκδίδεται  από  τον  Σύνδεσμο  Προπονητών  και  αποδεικνύει  την  νόμιμη  άσκηση  του  επαγγέλματος  του  Προπονητή  καλαθοσφαίρισης.

β)   Σε  περίπτωση  που  είναι  αδύνατη  η  διεξαγωγή  αγώνων  λόγω  έλλειψης  Διαιτητών  ή  Κριτών  ή  για  άλλους  λόγους,  οι  αγώνες  θα  γίνονται  εκεί  που  θα  ορίζει  η  Ένωση.

γ)  Η  σύνθεση  της  ομάδας  αποτελείται  από  21  άτομα  (16  θέσεις  στην  περιοχή  του  πάγκου  διαθέσιμες  για  τα  μέλη  της  ομάδας  τα  οποία  αποτελούνται  από  τους  αναπληρωματικούς  παίκτες  και  το  staff  της  ομάδας).  Η  γηπεδούχος  ομάδα  εμφανίζεται  με ανοιχτόχρωμη  εμφάνιση  (προτιμάτε  άσπρη)  και  κάθεται  αριστερά  της  Γραμματείας  και  η  φιλοξενούμενη  ομάδα  δεξιά  της  Γραμματείας.  Στην  παρουσίαση  των  ομάδων,  όπου  γίνεται,  θα  πρέπει  οι  αθλητές  να  είναι  ντυμένοι  το  ίδιο  (με  εμφανίσεις  ή  warm  up  κλπ).

ΑΡΘΡΟ  4ο: ΓΗΠΕΔΑ - ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

Οι  αγώνες  του  Τουρνουά   Μίνι  Αγοριών  θα  διεξαχθούν  σε  όλα  τα  γήπεδα  που  έχουν  καταλληλότητα,  στα  νησιά  Άνδρο,  Σύρο,  Τήνο,  Μύκονο,  Πάρο,  Νάξο,  Σαντορίνη.

            Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα του λόγω έλλειψης διαιτητών  ή  Κριτών και δεν θέλει να μετακινηθεί στην έδρα του αγώνα που θα οριστεί από την ΕΣΚΚ (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. β της παρούσας) τότε μπορεί να πληρώσει τα  οδοιπορικά και  την  αποζημίωση των  Διαιτητών  ή  Κριτών  από    άλλο  Σύνδεσμο  Διαιτητών  ή  Κριτών   στην έδρα  του  σωματείου.

Η επιτροπή  πρωταθλήματος μπορεί να ορίσει αγώνες του συγκεκριμένου τουρνουά ίδια ημέρα και ενδεχομένως και ίδια ώρα με αγώνα άλλου τμήματος του ιδίου σωματείου σε ίδιο ή σε διαφορετικό νησί.

Οι  αγώνες  θα  διεξάγονται   με  μπάλες   δερμάτινες  ή  συνθετικές  δερμάτινες   μάρκας του επίσημου προμηθευτή του πρωταθλήματος ήτοι ΜΟLTEN και  Νο  6. Τα  γηπεδούχα  Σωματεία  υποχρεούνται  να  προμηθεύουν  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  για  τις  ανάγκες  της  προθέρμανσης  των  αθλητών  της  με  έξι  (6)  τουλάχιστον  μπάλες,  όμοιες  με  αυτή  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τον  αγώνα.

          Οι ομάδες – σωματεία οφείλουν εφόσον χρειαστούν αγορά νέων σφαιρών καλαθοσφαίρισης να αγοράσουν μόνο μπάλες του επίσημου προμηθευτή του πρωταθλήματος ήτοι της MOLTEN από την επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα και σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που τους έχει δοθεί. Απαγορεύεται στις ομάδες – σωματεία να προβούν σε αγορά μπαλών άλλης μάρκας πλην της MOLTEN.

   Απαγορεύεται επίσης στις ομάδες – σωματεία να προβαίνουν σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση και προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων της εν λόγω εταιρείας (ήτοι σφαιρών καλαθοσφαίρισης άλλης μάρκας).  Σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω υποχρεώσεων - απαγορεύσεων επιβάλλονται στο υπαίτιο σωματείο:

α)  στην  πρώτη  παράβαση  επιβάλλεται  η  ποινή  της  αυστηρής  επίπληξης.

β)  σε  περίπτωση  υποτροπής  επιβάλλεται  η  ποινή  της  αφαίρεσης  ενός  (1)  βαθμού  από  τον  βαθμολογικό  πίνακα  του  πρωταθλήματος  όπου  συμμετέχει  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-20  και  πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) υπέρ της μικτής αναπτυξιακής ομάδας.

Οι  αγωνιζόμενες  ομάδες  είναι  υποχρεωμένες  να  έχουν  στη  διάθεση  του  διαιτητή  δύο (2)  δερμάτινες  μπάλες  σε  καλή  κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ  5ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Τουρνουά  δικαιούνται  να  πάρουν  μέρος  οι  αθλητές  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  ισχύοντος  Αθλητικού  Νόμου  και  του  Άρθρου  36  των  Κανονισμών  της ΕΟΚ  και  οι  οποίοι  γεννήθηκαν  το  έτος  2007  και  νεώτεροι.

Οι  ομάδες είναι  υποχρεωμένες  να  χρησιμοποιούν όλους  τους  αθλητές  το  λιγότερο  8  λεπτά  σε  κάθε  αγώνα.  Συγκεκριμένα  τον  αγώνα  θα  ξεκινήσουν  5  αθλητές  οι  οποίοι  θα  αντικατασταθούν  από  άλλους  5  στην  υποχρεωτική  διακοπή  του  αγώνα  που  θα  γίνει  μόλις  συμπληρωθεί  το  πρώτο 8λεπτο.  Οι  2  αθλητές  που  απομένουν  θα  συμμετάσχουν  στο  πρώτο  8λεπτο  του  β  ημιχρόνου,  οι  τρεις  (3)  που  είχαν  χρησιμοποιηθεί  στα  2  πρώτα  8λεπτα  μπορούν  να  γίνουν  αλλαγή  αφού  συμπληρώσουν  4λεπτη  συμμετοχή.  Στο  4ο  8λεπτο  μπορεί  να  γίνει  ελεύθερη  επιλογή συμμετοχής  αθλητών.  Κατά  τη  διάρκεια  των  δύο  8λέπτων  του  α ημιχρόνου  και  κατά  τη  διάρκεια  του  πρώτου  8λέπτου  του  β  ημιχρόνου  δεν  είναι  δυνατή  η  αντικατάσταση  αθλητών  παρά  μόνο  σε  περίπτωση  τραυματισμού  τον  οποίο  θα  επιβεβαιώσει  ο  γιατρός  του  αγώνα.  Αν  ο  τραυματισμένος  αθλητής  επανέλθει  στον  αγώνα  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  συμπληρώσει  8  λεπτά  συμμετοχής. 

Οι  ομάδες  θα  μπορούν  να συμφωνήσουν να διεξαχθεί πέμπτο οκτάλεπτο στο οποίο θα δύνανται  να  χρησιμοποιούν    όσους  αθλητές  θέλουν  και  που  δεν  έχουν  συμμετάσχει  κατά  τη  διάρκεια  των  τεσσάρων  8λέπτων.  Το  8λεπτο  αυτό  δεν  θα  λογίζεται  για  το  πρωτάθλημα.

Αθλητής  που  το  σωματείο  του  δεν  λαμβάνει  μέρος  στο  πρωτάθλημα  δικαιούται  να  λάβει  μέρος  με  άλλο  σωματείο  από  το  ίδιο  νησί,  όχι  όμως  σε  δύο  σωματεία.

ΑΡΘΡΟ  6ο: ΔΕΛΤΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ

Οτιδήποτε  αφορά  τα  δελτία  ταυτότητας  αθλητών,  αναφέρεται  στο  Άρθρο 41  των  κανονισμών  της  ΕΟΚ,  πλην   του  χρόνου  ισχύος  των  Δελτίων  Υγείας  τους,  που  εφαρμογή   έχει  το  άρθρο  33 – παρ. 9  του  Ν.  2725/99  (ισχύς  ενός  έτους).

Εάν  δεν  έχει  εκδοθεί  δελτίο  μπορεί  να  συμμετάσχει  με  πιστοποιητικό  γέννησης  θεωρημένο  που  θα  φέρει  την  φωτογραφία  του  αθλητή  σφραγισμένη  καθώς  και  την  απαραίτητη  κάρτα  υγείας.

ΑΡΘΡΟ  7οΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Για  τη  βαθμολογία  των  σωματείων  ισχύουν  όσα  ορίζει  το  Άρθρο 47  των  Κανονισμών  της  ΕΟΚ  ( 2  βαθμοί  για  τη  νίκη,  1  βαθμός  για  την  ήττα  -συμπεριλαμβανομένου  και  αγώνα που  χάθηκε  από  ομάδα  που  απέμεινε  με  λιγότερους  των  δύο  (2)  παικτών  /  άρθρο  21  Κανονισμών  Παιδιάς-    και  0  βαθμοί  για  αγώνα  που  χάθηκε  από  υπαιτιότητα).

Β  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  την  κατάταξη  ισχύει  το  Άρθρο  48  παρ. 2,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  Άρθρου  46  παρ. 3γ  και  παρ.  4.

    Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας:

α) Αν  οι  ομάδες  που  ισοβαθμούν  είναι  δύο  (2)  τότε  λαμβάνονται  υπόψη  οι  βαθμοί  από  τους  μεταξύ  τους  αγώνες  (νίκες -ήττες -μηδενισμοί). 
Αν  οι  ομάδες  έχουν  το  ίδιο  σύνολο  βαθμών,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη  ο  συντελεστής   πόντων  (
goal  average)   στους  μεταξύ  τους  αγώνες.

β) Αν  συνεχίζεται  η  ισοβαθμία,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη  ο  συντελεστής    πόντων (goal  average)    σε  όλους  τους  αγώνες  τους  στον  όμιλο  που  συμμετείχαν.

γ) Αν  οι  ομάδες  που  ισοβαθμούν  είναι  περισσότερες  από  δύο  (2)  τότε  καταρτίζεται  βαθμολογικός  πίνακας  με  τους  βαθμούς  που  συγκέντρωσαν  οι  ομάδες  που  ισοβαθμούν,  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  και  με  βάση  τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η  μεταξύ  τους  κατάταξη.

δ) Αν  όμως  από  τον  παραπάνω  πίνακα  προκύψει  νέα  ισοβαθμία,  τότε  για  τις  ομάδες  που  συνεχίζουν  να  ισοβαθμούν,  λαμβάνεται  υπόψη  ο  συντελεστής    πόντων (goal  average) στους  μεταξύ  τους  αγώνες.

ε) Αν  παρά  ταύτα  συνεχίζεται  η  ισοβαθμία,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη ο  συντελεστής    πόντων (goal  average)   σε  όλους  τους  αγώνες τους  στον  όμιλο  που  συμμετείχαν.

στ) Σε  περίπτωση  πολλαπλής  ισοβαθμίας  και  αφού  μετά  την  εφαρμογή  των  παραπάνω  κριτηρίων  η  ισοβαθμία  περιοριστεί  μόνο  σε  2  ομάδες,  τότε  αυτόματα  εφαρμόζεται  η  διαδικασία  των  παραγράφων α  και  β.

      Αν  η  ισοβαθμία αφορά  σε  περισσότερες των  δύο  ομάδων,  τότε  επαναλαμβάνεται  η  διαδικασία  της παραγράφου  γ.

ζ) Ο  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΠΟΝΤΩΝ  (GOAL  AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΔΙΑΙΡΕΣΗ  ΤΩΝ  ΠΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΠΕΤΥΧΕ  Η  ΟΜΑΔΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΠΟΝΤΟΥΣ  ΠΟΥ  ΔΕΧΘΗΚΕ.

Διευκρινίζεται  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  47 –παρ. 2η  (όπως  αυτή  τροποποιήθηκε),  τα  αποτελέσματα  των  αγώνων  που  έδωσε  ομάδα  που  υποβιβάστηκε,  λόγω  μη  προσέλευσης  σε  δύο  (2)  αγώνες  ή  αποχώρησης  από  την  συνέχεια  του  Πρωταθλήματος, εφόσον  συνέβη  πριν  από  την  συμπλήρωση  του  Α΄ Γύρου  του  οικείου  Πρωταθλήματος  δεν   λαμβάνονται  υπόψη  στην  διαμόρφωση  του  γενικού  βαθμολογικού  πίνακα  της  περιόδου.  Αντιθέτως  εφόσον  η  αποχώρηση  συντελεσθεί  κατά  τη  διάρκεια  του  Β’  Γύρου  τα  αποτελέσματα  των  αγώνων  του  Α’  Γύρου  παραμένουν  ισχυρά  και  λαμβάνονται  υπόψη  στην  διαμόρφωση  του  γενικού  βαθμολογικού  πίνακα  της  περιόδου.  Η  ανωτέρα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  ομάδες   δεν  προσήλθαν  να  αγωνισθούν  ή  τιμωρήθηκαν  με  μηδενισμό  σε  δύο  (2)  αγώνες  τηρουμένης  της  κατά  τα  άνω  διάκρισης  του  χρονικού  σημείου  κατά  το  οποίο  συντελέσθηκαν  οι  παραβάσεις.

Γ.   Σωματείο  που  συμπληρώνει  2  μηδενισμούς  λόγω  μη  καθόδου  σε  αγώνες  από  υπαιτιότητά  του,  αποχωρεί  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  του  πρωταθλήματος.

Δ. Το  σύστημα  διεξαγωγής  των  αγώνων  υποχρεωτικά  θα  είναι  ΜΑΝ ΤΟ ΜΑΝ.

ΑΡΘΡΟ  8οΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ

Οι  Διαιτητές,  Κριτές,  και  Γυμνασίαρχοι  των  αγώνων  ορίζονται  από  την  ΚΕΔ  της  ΕΣΚΚ. Οι αγώνες θα διεξάγονται με έναν διαιτητή και δύο κριτές.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΕΦΕΣΕΙΣ

α)  Οι  ενστάσεις  που  αναφέρονται  σε  περιπτώσεις  κακής  εφαρμογής  Κανονισμών,  εκδικάζονται  από  την  Πειθαρχική  Επιτροπή  Διαιτησίας  (ΠΕΔ).

β)  Οι  υπόλοιπες  ενστάσεις  εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της  Ε.Σ.Κ.Κ.

γ)  Οι  παραπάνω  αποφάσεις  προσβάλλονται  με  προσφυγή,  κατά  μεν  της  Πειθαρχικής  Επιτροπής  Διαιτησίας,  ενώπιον  της  Επιτροπής  Εφέσεων  Διαιτητών  (ΕΕΔ),  κατά  Δε  της  Επιτροπής  Πρωταθλήματος,  ενώπιον  του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

Το  παράβολο  των  ενστάσεων  ορίζεται  στια  30  Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  10ο:   ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το  τουρνουά  θα  διεξαχθεί  σε  δύο  (2)  ομίλους  Βόριο  και  Νότιο  ανεξάρτητα από πόσα  σωματεία  δηλώσουν  συμμετοχή  για  τον  κάθε  όμιλο.

            Θα  διεξάγονται  2ήμεροι  αγώνες  με  τη  συμμετοχή  όσο  το  δυνατόν  περισσότερων  ομάδων  που  απαρτίζουν  τον  όμιλο,  σε  νησί  που   θα  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  και  θα  διεξαχθούν  2-3  τέτοια  2ήμερα.

Εν  συνεχεία  θα  επιλεγούν  24  αθλήτριες  από  τους  προπονητές  και  θα  διεξαχθεί  all  star  game  σε  νησί  που  θα  ορίσει  η  ¨Ένωση.  

ΑΡΘΡΟ  11οΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

            Με  τη  δήλωση  συμμετοχής  τα  σωματεία  θα  καταβάλλουν  στην  ΕΣΚΚ  το  ποσό  των  είκοσι  (20)€    υπέρ  της  Μικτής  σύμφωνα  με  σχετική  απόφαση    της  Γενικής  Συνέλευσης  (19/6/2016).

Τα  σωματεία  θα  μετακινούνται  με  δικά  τους  έξοδα. 

            Σωματείο  που  δεν  κατεβαίνει  σε  ορισμένο  αγώνα  και  δεν  έχει  ειδοποιήσει  την  Ένωση  48  ώρες  πριν,  θα  χρεωθεί  τα  έξοδα  του  αγώνα  και  τα  έξοδα  του  άλλου  σωματείου  εφόσον  αυτό  έχει  μετακινηθεί.

            Το  γηπεδούχο  σωματείο  οφείλει  την  καταβολή  των  αποζημιώσεων  Διαιτητών  και  Κριτών  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  εκτός  και  αν  οι  Σύνδεσμοι  Διαιτητών  και  Κριτών  συμμετάσχουν  δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ  12ο :  ΙΑΤΡΟΙ  ΑΓΩΝΩΝ

Υπενθυμίζεται  στα  γηπεδούχα  σωματεία  η  υποχρέωσή  τους  για  την  παρουσία  ιατρού  κατά  την  διάρκεια  των  αγώνων,  με  δική  τους  μέριμνα.  Τον  αγώνα  μπορεί  να  καλύψουν  ιατροί,  φυσικοθεραπευτές,  προσωπικό  του  ΕΚΑΒ  και  όσοι  διαθέτουν  πιστοποίηση  πρώτων  βοηθειών.

            Η  απουσία  των  ανωτέρω  μετά  την  πάροδο  15 λεπτών από  την  προγραμματισμένη  έναρξη  του  αγώνα  θα  έχει  ως  συνέπεια  την  κατοχύρωση  του  αγώνα  στο  φιλοξενούμενο  σωματείο  με  σκορ 0-20.

ΑΡΘΡΟ  13οΓΕΝΙΚΑ

Δεν  θα  υπάρχουν  αναβολές  αγώνων ένεκα  σχολικών  αγώνων  και  σχολικών  εκδρομών.

     Για  οτιδήποτε  δεν  προβλέπεται  από  την  παρούσα  Προκήρυξη,  τους  κανονισμούς  της  ΕΟΚ,  καθώς και  για  κάθε  ασάφεια  που  έχει  ανάγκη  από  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση,  αποφασίζει  το  Δ.Σ.  της  ΕΣΚΚ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο  Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΛΑΧΑΣ  ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ                               ΜΑΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Betarades
επιστροφή στην κορυφή

Το πρόγραμμα προπονήσεων των Μικτών ομάδων Κ12 και Κ14

Το πρόγραμμα των προπονήσεων των Μικτών ομάδων Κ12 και Κ14...

Λίμνη το γήπεδο, μετατέθηκε για αύριο το Νηρέας - ΑΟ Πάρου Β' [vid-pics]

Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μία φορά το γήπεδο της...

Μεγάλη κινητοποίηση στη Νάξο για το αυριανό ντέρμπι

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση του φίλαθλου κόσμου της Νάξου για...

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι ο ΑΟ Σύρου

Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η προετοιμασία του ΑΟ Σύρου για...

Αναβολές στο Καρτεράδος - Σέριφος και ΑΟ Πάγου - ΑΟ Πύργου

Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας για την αναβολή των αγώνων πρωταθλήματος...

Αναβολές στα παιχνίδια της Θύελλας, του Πανθηραϊκού και της Άνω Μερά

Το απαγορευτικό απόπλου που ισχύει από σήμερα από το λιμάνι...

Βραβεύει Γιαβρούτα στη Μύκονο ο Φωστήρας

Η επίσκεψη του Φωστήρα στη Μύκονο για το παιχνίδι της...

Αισιόδοξη και πάνοπλη η Άνω Μερά κόντρα στον Φωστήρα

Έτοιμη να συνεχίσει το αήττητο σερί για έκτη συνεχόμενη αγωνιστική...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (2)

Το πρόγραμμα προπονήσεων των Μικτών ομάδων Κ12 και Κ14

Το πρόγραμμα των προπονήσεων των Μικτών ομάδων Κ12 και Κ14 ανακοίνωσε η ΕΠΣ Κυκλάδων.

Λίμνη το γήπεδο, μετατέθηκε για αύριο το Νηρέας - ΑΟ Πάρου Β' [vid-pics]

Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μία φορά το γήπεδο της Παροικιάς, μετά τη δυνατή βροχή που πέφτει από χθες στην...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι 3 λόγοι για να παρακολουθήσεις το ντέρμπι Περιστεριώνας - ΑΟ Μυκόνου

Με ανάρτηση του ο Περιστεριώνας Τήνου απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο για να δώσει το παρόν στην αυριανή αναμέτρηση του πρωταθλήματος...

Διεκόπη το ντέρμπι ΑΟ Ερμούπολης- Άρη Σύρου

Ο "Ετεοκλής" ...χτύπησε και το ντέρμπι του ανδρικού πρωταθλήματος του Α ομίλου της ΕΣΚ Κυκλάδων ανάμεσα στον ΑΟ Ερμούπολης και...

ΕΣΚ Κυκλάδων: Το πρόγραμμα των αγώνων (14-15/12)

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων μπάσκετ όπως αυτό ανακοινώθηκε από...

«Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ Basketball League 2019 – 2020»: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Διπλή θα είναι η ευκαιρία για τους Bombayers στην τέταρτη...

Γ' Εθνική Μπάσκετ: Ο ΑΠΑΣ υποδέχεται στη Νάξο τον Κρόνο την Κυριακή 15/12

Ο ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» αντιμετωπίζει στο ΔΑΚ Νάξου τον Κρόνο...

«Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ Basketball League 2019 – 2020»: Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Σ’ ένα γρήγορο παιχνίδι με εναλλασσόμενες φάσεις που είχε ως...

ΕΣΚ Κυκλάδων: Τα αποτελέσματα και τα ρεπορτάζ των αγώνων (7-8/12)

Δείτε το το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΣΚ Κυκλάδων που...

Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Μάκη Μαρουδιά στην Ραφήνα

Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε ο Μάκης Μαρουδιάς στην αναμέτρηση της...

“Σεφτέ” στις νίκες οι γυναίκες του ΠΑΟΝ απέναντι στον ΑΠΑΣ

Πρώτο ροζ φύλλο αγώνα για το γυναικείο τμήμα του Πανναξιακού...

Ημέρα των γηπεδούχων η 8η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Νότου της Γ’ εθνικής

Ημέρα των γηπεδούχων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η 8η αγωνιστική...