Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2020 12:55

H πρόταση του τεχνικού προγράμματος της Δ.Κ. Άνω Σύρου

Δείτε την πρόταση του τεχνικού προγράμματος της Δ.Κ. Άνω Σύρου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Α. Εργα Οδοποιίας

1.     

Βελτίωση και ταπείνωση οδοστρώματος στον ανηφορικό δρόμο έναντι Ράχαμου.

2.     

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο τέλος του δρόμου των Χαρτιανών.

3.     

Επισκευή δημοτικής οδού Επισκόπου Αλοϊσίου Βλάνση στην Ανω Σύρο με αφαίρεση του δένδρου.

4.     

Κατασκευή τοιχίου προστασίας στη στροφή Μαντατού - Ζάνναρου στο Επισκοπεί ή τοποθέτηση προστατευτικού μεταλλικού κιγκλιδώματος (κάγκελα αντίστοιχα Λαλακιάς) .

5.     

Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Ρεφουλιές-Κλέαρχος- Ζωίδου, και  κτίσιμο πεζούλας

6.     

Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στα Λουτρά του Κινίου.

7.     

Ασφαλτόστρωση στους παράδρομους του Κινίου, πρώην μπακάλικο Σπεράντζας και στο ριμνί στην οδό Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τον κεντρικό δρόμο.

8.     

Διάνοιξη-συνέχιση μονοπατιού σε δρόμο από Χρυσόνησο/Δανί προς Λωτό.

9.     

Συνέχιση κατασκευής δρόμου για θέμα ασφάλειας πολιτικής προστασίας,  από Αληθινή προς Καρναρόλες.

10.  

Βελτίωση ανηφόρας γηπέδου Άνω Σύρου που έχει υποσκαφτεί.

11.  

Τρίψιμο-”χτένισμα” πλακών στην Άνω Σύρο λόγω ολισθηρότητας.

12.  

Ασφαλτόστρωση ανηφορικού δρόμου οδός Παναγίτσας Επισκοπιανής.

13.  

Τοποθέτηση μπάρας προστασίας στο υπάρχον χώρο στάθμευσης στο κάτω τέρμα της Άνω Σύρου (πάνω και πλησίον των κάδων)

14.  

Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού, στη περιοχή “Παπούρι”, από αριστερή στροφή (πρώην ταβέρνας “Μαργαρώς” έως τέλος του δρόμου στο κάτω Παπούρι”)  .

     15

Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κι επισκευή πετρόχτιστων παραδοσιακών πεζούλων επί του κεντρικού δρόμου Επισκοπείου – Μαλλίων.

(Υπάρχει σχετική απόφαση της Κοινότητας).

      16

Αποκατάσταση παλαιού μονοπατιού στη θέση “Ράχαμος” (Πέτρος Μανωλάκης).

      17

Βελτίωση μονοπατιών “Χαλανδριανή-Καστρί” και ανάδειξη της περιοχής με πινακίδες ονοματοθεσίας, για την καλύτερη πρόσβαση και προσπέλαση των περιπατητών.

18

Δημιουργία πεζοδρομίου και ενίσχυση-αντικατάσταση φωτισμού, τμήματος “Λαλακιάς”, οδού Μ. Βαμβακάρη, από γεφύρι “Κουλουμπή” έως δέλτα Άνω Σύρου.

19

Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος ενδιάμεσα Κίνι με “Διασέλι”.

20

Καθαρισμός και διαπλάτυνση δρόμου, στο δρόμο Δανί-Χρυσονήσου και ασφαλτόστρωση μέρους αυτού.

21

Διαπλάτυνση στροφής, πλησίον της Παναγίτσας Επισκοπιανής , επί του κεντρικού δρόμου, Πισκοπειού – Μαλλίων.

22

Ασφαλτόστρωση επάνω δρόμου Αληθινής (από ταβέρνα Μήτσου- -Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής)

23

Συνέχιση ασφαλτόστρωσης Επισκοπείου από οικία Ρένου στα Μάλλια ως το τέλος Μαλλίων

24

Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Αγίων Αναργύρων και τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας)

25

Τσιμεντόστρωση στα Μάλλια από οικία Ανάργυρου Ρούσσου προς Φανής Στεφάνου)

26

Αποκατάσταση δρόμου τοποθεσία Καμάρας Επισκοπείου

27

Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Κλέαρχου στο Επισκοπείο

28

Αποκατάσταση δημοτικού δρομίσκου από κεντρικό δρόμο προς Προφήτη Ηλία

29

Τσιμεντόστρωση στην πλατεία Ι.Ν. Προφήτη Ηλία.

30.

Τσιμεντόστρωση έμπροσθεν οικίας ασφαλιστού Γρυπάρης (Επισκοπείο)

31

Χτίσιμο Δημοτικής πεζούλας ξερολιθιάς πλησίον οικοπέδου Ζουγανέλη , έχει πέσει στο εν λόγω κτήμα εδώ και μία 4ετία (υπάρχει και σχετικό αίτημά μου)

32

Ολοκλήρωση Β΄ Φάσης δρόμου Χριστού (έμπροσθεν γηπέδου Άνω Σύρου)

33

Σύνταξη μελέτης για διάνοιξη δρόμου από Ι.Ν. Παναχράντου – Ριχωπό , (2ος δρόμος για ασφάλεια)

34

Προμήθεια και Διάθεση για την Κοινότητα 5 αχλάδες σκυροδέματος.

35

Συντήρηση μονοπατιού Αγίου Αθανασίου (από Πορτάρα – Άγιο Αθανάσιο) (ένταξη στο Πράσινο Ταμείο)

36

Πλακόστρωση – συντήρηση μονοπατιού Επισκοπειού (από πλατεία Πατέρα – Ι.Ν. Προφήτη Ηλία) (ένταξη στο Πράσινο Ταμείο)

Β. Εργα Ηλεκτροφωτισμού- Ηλεκτρομηχανολογικά

1.     

Φωτισμός στο μονοπάτι του “Περσινού”.

2.     

 Ενίσχυση φωτισμού μονοπατιού Αγίου Αθανάσιου.

3.     

Τοποθέτηση φωτισμού, τμήματος “Λαλακιάς”, από το γήπεδο Άνω Σύρου έως το Δήλι-εκκλησία “Πανάχραντου”.

4.     

Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων( τύπου led) για αντικατάσταση δικτύου Άνω Σύρου και Επισκοπείου.

5.     

Επισκευή και λειτουργία ανεμογεννήτριας.

6.     

Τοποθέτηση δικτύου Φωτισμού στο δρόμο του Χριστού.

7.     

Δημιουργία δύο (02) θέσεις για φόρτιση-στάθμευση (parking) ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Κίνι και δύο (02) θέσεων στην Άνω Σύρο (ένταξη στο Πράσινο Ταμείο)

Γ. Εργα Υδρευσης-Αποχέτευσης

1.     

Κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων στη θέση Έμπελος στο Κίνι.

2.     

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός βιολογικού στο Κίνι και αντλιοστασίων.

3.     

Εγκατάσταση αποχέτευσης, από Στεργίου προς “Μάλλια” Επισκοπειό.

4.     

Έλεγχος και αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Κινίου (όπου απαιτείται)

5.     

Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης Άνω Σύρου (όπου απαιτείται).

6.     

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης Επισκοπείου (όπου απαιτείται)

7.     

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αληθινής (όπου απαιτείται)

8.     

Συντήρηση πηγών “Αγίου Αθανασίου” και “Νικολίτσα”.

Δ. Έργα Τεχνικών Υποδομών

1.     

Αποκατάσταση πηγαδιού στο Πλάτος στην Απάνω Μεριά.

2.     

Στο γήπεδο της Άνω Σύρου να γίνει γεωτεχνική και γεωλογική μελέτη, εδάφους και υπεδάφους.

3.     

Δημιουργία wc στον Άγιο Αθανάσιο σε υπάρχον κτίσμα.

4.     

Εξεύρεση χώρου για τη δημιουργία wc στο πάνω τέρμα στην Άνω Σύρο.

      5.

Ολοκλήρωση αγοράς οικοπέδου στο Κίνι.

      6.

Ανάδειξη πηγαδιού στη περιοχή “Αληθινής” και τοποθέτηση σύγχρονων πληροφοριακών πινακίδων

7

Ανάδειξη Φρέαρ Κηπερούσας και μονοπατιού αυτού.

8

Επισκευή ανεμόμυλου, ιδιοκτησίας δήμου, μετά το πάνω τέρμα.

9

Τοποθέτηση στεγάστρου στην νέα στάση ΚΤΕΛ, στο Κίνι.

10

Τοιχείο αντιστήριξης και δημιουργία χώρου στάθμευσης, πριν το καθολικό κοιμητήριο “Ταξιάρχη” σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης.

11

Συντήρηση – επισκευή – ανακαίνιση Δημοτικών κτηρίων Άνω Σύρου + γκαράζ Π.Ράλλη και Πορτάρας.

12

Καθαρισμός και ανάδειξη σπηλαίων Αληθινής και Φερεκύδη.

13

Δημιουργία πάρκινγκ με ρήψη σκυροδέματος δίπλα από τον δρόμο του γηπέδου Άνω Σύρου.

14

Δημιουργία πάρκινγκ στο Δ της Λαλακιάς δεξιά κατά την άνοδο με την απομάκρυνση υπαρχόντων μπαζών.

15

Διαμόρφωση αλάνας Παντελή έναντι 6ου Δημοτικού σχολείου.

16

Συντήρηση ενυδρείου Κινίου.

17

Δημιουργία παιδότοπου (παιδικής χαράς και μίνι γηπέδου 3χ3 μπάσκετ) στο Κίνι.

18

Αξιοποίηση Δημοτικής περιουσίας.

19.         Τοποθέτηση ασύρματου Δικτύου Wi-Fi σε Άνω Σύρο , Επισκοπείο και Αληθινή.

Ε. Περιφερειακά ¨Εργα

1.     

Συντήρηση –Βελτίωση  Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου

α)Άνω Σύρου – Επάνω Μεριάς – (έως τέλος αυτού στο Σαν Μιχάλη).

β)Επισκοπείου – Κινίου

γ)Συντήρηση προστατευτικών πέτρινων στηθαίων στο δρόμο Επισκοπείου – Κινίου

δ)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ κιγκλιδωμάτων στο οδικό δίκτυο Άνω Σύρου – Επάνω Μεριάς.

Τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης.

2.     

Καθαρισμός ρεμάτων.

α) Μύττακα – Αγίου Αθανασίου – Ταξιάρχη

β)Άνω Σύρου – Λαλακιάς

γ)Επισκοπείου (Κοημός)

3.     

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

α)Οδικού δικτύου Άνω Σύρου – Επάνω Μεριάς

β)Οδικού δικτύου Επισκοπειού – Αληθινής – Κινίου

γ)Δανακού – Κινίου

   

ΣΤ. Εργα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

1.     

Ανάπλαση Μόλου Κινίου

2.     

Ένταξη σε Ε.Σ.Π.Α. ή σε Π.Δ.Ε. έργου επέκτασης λιμενοβραχίονα Κινίου κατά 150 μέτρα

3.     

Προμήθεια – τοποθέτηση wc στην παραλία του Λωτού

4.     

Προμήθεια – εγκατάσταση νέων pillars , δεστρών , παγκάκια , καλαθάκια , 4 αλαξιέρες , και ακόμη 10 νέες ομπρέλες.

  • Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων Φωτιστικών σωμάτων από μώλο Κινίου έως τέρμα παραλιακού δρόμου Κινίου.
  • Συνέχιση υπάρχοντος παραλιακού πεζοδρομίου προς Ενυδρείο και προς μώλο
  • Δημιουργία ποδηλατόδρομου επί της παραλίας
  • Προμήθεια και τοποθέτηση απινιδωτή
  • Ένταξης παραλίας Κινίου στο πρόγραμμα ολοκληρωμένων προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών – πρόγραμμα Seatrack και προσβάσιμη και για τυφλούς.
  • Ενοικίαση ή αγορά παραλιακού οικοπέδου στο Λωτό για δημιουργία πάρκινγκ.
  • Τοποθέτηση ασύρματου δικτύου Wi-Fi στο Κίνι.
  • Toποθέτηση σημείων φόρτισης κινητών (όπως στα πλοία)
Κατηγορία ΚΥΚΛΑΔΕΣ

AKADIMIES PANNAXIAKOS

BANNER PAS NAXOU 2021

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2022 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares