Βγήκε στο ''Διαύγεια'' το έργο για το γήπεδο της Ερμούπολης

  • Κατηγορία ΑΛΛΑ ΝΕΑ
Βγήκε στο ''Διαύγεια'' το έργο για το γήπεδο της Ερμούπολης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημοπράτηση του έργου της αντικατάστασης του φωτισμού και του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων στην Ερμούπολη.

Ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο βρίσκεται από χθες (1/12) στο «Διαύγεια» με τις προσφορές  να λήγουν στις 9/1 του 2108.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που ακολουθεί  η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι θα είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στις 197.758,67€.

Τα έργα που έχουν προβλεφθεί είναι  η αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και του συνθετικού χλοοτάπητα, όπως και η τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα εξοικονομήθηκαν έπειτα από προσπάθειες που κατέβαλε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων κ. Ειρηναίος Φρέρης και θα υλοποιηθεί χάρη στις ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Χαρακτηριστικό ήταν το ποστάρισμα του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης κ. Γι΄ωργου Μαραγκούς στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρεί στο facebook, ¨οπου και αναφέρει:

«Δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για το έργο αναβάθμισης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου με τίτλο «Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης», ΠΥ 200 χιλ. €, με ημερομηνία δημοπρασίας την 9/1/2018 και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Αθλητισμού.
Το επόμενο διάστημα επίκειται η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου και η δημοπράτηση του έργου αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Πευκακίων, ΠΥ 800 χιλ. € με βάση την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ενώ ο Δήμος μας έχει ήδη υποβάλλει προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αίτημα χρηματοδότησης 280 χιλ. €, βάσει της οριστικής μελέτης που εκπονήσαμε από κοινού, για την Β’ Αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου Δ. Βικέλας. Παράλληλα, έχει ήδη ανατεθεί και εκπονείται η σχετική μελέτη για την Α’ Αίθουσα για την οποία, μετά την έγκριση της, θα αναζητηθεί ομοίως χρηματοδότηση.
Ο πλήρης εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των γηρασμένων αθλητικών εγκαταστάσεων της Σύρου αποτελεί προτεραιότητά μας, με σχέδιο και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι τις τελευταίες δεκαετίες είχαν περιέλθει σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Αθλητισμού, την ΕΠΣ Κυκλάδων, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια κόντρα στη μιζέρια και στο κλίμα της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας της εποχής».

Αναλυτικά η διακήρυξη αναφέρει:

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου

« Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης»  συνολικού προϋπολογισμού 197.758,67 € με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 9/1/2018 και  ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.syros-ermoupolis.gr.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν  ψηφιακή υπογραφή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία κ. Ι. Βακόνδιο τηλ: 2281362525 & fax : 2281082453 Πλατεία Ευρώπης, ΤΚ 84100, Σύρος, μέχρι τις 8/1/2018.

Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, αναβαθμισμένη κοινοπραξία στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και στην Α1 τάξη και άνω

για έργα κατηγορίας Η/Μ (καθώς και οι αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων), άρθρο 21 & 23.4α διακήρυξης, β)αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 23.4α,β,γ της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.189,00€ (τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα

εννέα ευρώ) με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι (6) έξιμήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΕ 2017 και η πίστωση είναι εγγεγραμμένη με Κ.Α.:02.61.7341.006.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εννενήντα (90)ημερολογιακές ημέρες.

Ηπληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολήδεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

Ερμούπολη 30-11-2017

Ο Αντιδήμαρχος με ε/ε

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης κ. Φραγκίσκος Βακόνδιος, στον λογαρασμό του στο facebook έγραψε τα εξής:

«Δημοσιεύτηκαν σήμερα η ημερομηνία "9 Ιανουαρίου 2018" και οι όροι του διαγωνισμού για το έργο " αντικατάστασης 3 ιστών φωτισμού καθώς και χλοοτάπητα" στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ερμούπολη. Εργο προϋπολογισμού κοντά στις 200.000ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του αρμόδιου υπουργείου, και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 3 μήνες (90 ημέρες) . Ένα έργο αναβάθμισης και βελτίωσης του γηπέδου, το οποίο ήταν και αίτημα όλου του νησιού και ιδιαίτερα των πολλών μικρών και μεγάλων που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα αυτή την προσπάθεια».

επιστροφή στην κορυφή

Όλα τα τελικά αποτελέσματα στους αγώνες της ΕΠΣ Κυκλάδων (11-17/10)

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Κυκλάδων για το...

Τα πανόραμα της 3ης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο της Γ' Εθνικής

Ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική στον 7ο όμιλο της Γ' Εθνικής...

Μπήκε δυνατά στο πρωτάθλημα ο ΑΟ Σερίφου [pics-vid]

Βγάζοντας πολλά από τα περσινά καλά του στοιχεία ο ΑΟ...

Πρώτη νίκη για Πανθηραϊκό, 2-0 τον Ηλυσιακό

Μετά την ήττα στο Περιστέρι την προηγούμενη Κυριακή, ο Πανθηραϊκός...

Ιδανική εκκίνηση για τον ΑΣ Ίου, 2-0 τον Αστέρα Τραγαίας (photos)

Με το δεξί μπήκε στο νέο πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣ...

Κ16: ΠΑΣ Τήνου - Α.Ο. Μυκόνου (live)

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τον αγώνα ΠΑΣ Τήνου - Α.Ο...

Live Stream Πανθηραϊκός - Ηλυσιακός

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση μέσα από τα neasantorinis.gr τον αγώνα...

Με σούπερ Ερρίκο, η Θύελλα Καμαρίου... άλωσε την Εύβοια

Συνέχεια, στην ανοδική πορεία που διαγράφει από την αρχή της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Buzzer beater στο Νηρέας Πάρου-Αστέρας Μαρμάρων/Φωνές οι γηπεδούχοι

Το Παριανό ντέρμπι ανάμεσα στο Νηρέα και τον Αστέρα Μαρμάρων δεν ανέδειξε νικητή αφού οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με...

Όλα τα τελικά αποτελέσματα στους αγώνες της ΕΠΣ Κυκλάδων (11-17/10)

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Κυκλάδων για το διάστημα 11/10 -17/10.