Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017 14:01

Από τους Δήμους και τις Περιφέρειες οι άδειες για τους Αθλητικούς Χώρους

Μεγάλες αλλαγές που θα ξεμπλοκάρουν πολλές αδειοδοτήσεις γηπέδων φέρνει με νέο νομοσχέδιο η κυβέρνηση, καθώς πλέον η αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την αδειοδότηση αθλητικών χώρων παύει να υφίσταται από τις 30/9/2017, με το σύστημα να γίνεται πιο απλό κα βατό, καθώς πλέον κατά κύριο λόγω οι κατά τόπους Δήμοι και σε μερικές περιπτώσεις οι Περιφέρειες είναι αυτές που θα υπογράφουν τις άδειες λειτουργίας.

Αναφορικά με τις Κυκλάδες το θέμα είχε αναδειχθεί από τον πρώην πρόεδρο του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ κ. Γιάννη Τσολάκη και τον πρόεδρο του ΔΑΠΠΟΣ κ. Λευτέρη Τζούρο, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί στις Τρίτη 25 Οκτωβρίου τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου είχαν συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς , βάζοντας στο τραπέζι κάποιες προτάσεις, με κάποιες από αυτές, όπως η κατηγοριοποίηση των αθλητικών χώρων να υιοθετούνται στον νέο κανονισμό.

Όπως είπαμε, πλέον τα πράγματα γίνονται πιο βατά, πιο ρεαλιστικά και περισσότερο υλοποιήσιμα και πολύ περισσότερο με τον νέο κανονισμό θα δούμε να παίρνουν ζωή και οι μικροί αθλητική χώροι που μέχρι χθες δεν ήταν δυνατόν να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας.

Άρα σε γενικές γραμμές μιλάμε για ένα κανονισμό που θα λειτουργήσει υπέρ της αθλούμενης νεολαίας και θα δώσει λύσεις σε σωματεία που έβρισκαν μπροστά τους αδιάλλακτες στάσεις κάποιων υπαλλήλων.

Εμείς εξασφαλίσαμε ολόκληρο τον κανονισμό, τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής, ποιες θα είναι οι αλλαγές, ποιες θα είναι οι κατηγορίες και οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και σε ποιανού φορέα την αρμοδιότητα έγκειται η ευθύνη αδειοδότησης για τον κάθε χώρο.

Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Ι. Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:

α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:

αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.

ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.

γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.

δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.

εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.

στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων.

ζζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.

ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.

θθ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.

ιι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών. (περίπτ.α παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4479/17)

β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:

αα) Ομάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή προσωρινές) διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος κ.λπ.) ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεροαθλητισμού.

ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.λπ.).

γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (υπαίθριες εγκαταστάσεις).

δδ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (κλειστές εγκαταστάσεις).

εε) Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.) (περίπτ.β παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4479/17)
ΙΙ. Διαδικασία ένταξης αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες

α) Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκδίδει μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του Ν.4479/17 απόφαση με την κατάταξη όλων των εθνικών και ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας που περιγράφεται στο άρθρο 56Β του Ν.2725/99, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. (παρ.2 άρθρο 56Α Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4479/17)

β) Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του Ν.4479/17 δηλ. το αργότερο έως 29-9-2017, απόφαση με την κατάταξη όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε ομάδες εντός των διοικητικών τους ορίων. (παρ.2 άρθρο 56Α Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4479/17)
Η κατάταξη γίνεται με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η κατάταξη θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α, και να κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)

Ομοίως, οι Περιφέρειες όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του Ν.4479/17, δηλ. το αργότερο έως 29-9-2017, απόφαση με την κατάταξη όλων των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων, την οποία οφείλουν να  κοινοποιήσουν στους οικείους Δήμους και στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (παρ.2 άρθρο 56Α Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4479/17) (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)

Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τον οικείο δήμο. (παρ.2 άρθρο 56Α Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4479/17)

γ) Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν.2725/99, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι), η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β από την αρμόδια Αρχή. (παρ.2 άρθρο 56Α Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4479/17)

δ) Όσον αφορά στα αθλητικά συγκροτήματα (μικτές εγκαταστάσεις εντός του ίδιου οικοπέδου), δίνεται η δυνατότητα είτε να ενταχθούν συνολικά σε μία ομάδα (εφόσον λειτουργούν ενιαία και πρόκειται να αδειοδοτηθούν ως σύνολο), είτε να ενταχθούν σε ομάδες τμηματικά (εφόσον είναι σαφής η ανεξάρτητη λειτουργία κάθε τμήματος). (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)

ΙΙΙ. Διαδικασία αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων

Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων,πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2725/99 και των περιπτώσεων στ', ζ' και η' της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει με βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο αδειοδότησης που περιγράφεται παρακάτω. Από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Εθνικό Στάδιο Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς, για τα οποία θα εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/305275/1048/131/22/26.11.2014 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 3319). (παρ.1 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής:

α) Για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 : 
Έως 29-9-2017, ισχύουν οι παλιές διατάξεις, δηλαδή η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έπειτα από έλεγχο και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Η Επιτροπή θα ελέγχει βάσει των όρων και προϋποθέσεων της ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β και, μέχρι την έκδοση αυτής, βάσει της ΚΥΑ 46596/2004 (ΦΕΚ Β' 1793). 
Οι άδειες λειτουργίας που έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 29-9-2017, θα ισχύουν για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτές. 

Από 30-9-2017, η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται με απόφαση Δημάρχου του οικείου Δήμου, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και έπειτα από κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησης. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης θα καθοριστούν με την ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β και μέχρι την έκδοση αυτής ισχύει η ΚΥΑ 46596/2004 (ΦΕΚ Β' 1793). 
Για την έκδοση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης των ομάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 από την οικεία Περιφέρεια απαιτείται σε κάθε περίπτωση προσκόμιση άδειας λειτουργίας σε ισχύ, είτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε από τον Δήμο. (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (παρ.8 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)


β) Για τις ομάδες Ε2, Γ1, Γ2, και ΣΤ : 
Έως 31-12-2017, ισχύουν οι παλιές διατάξεις, δηλαδή η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έπειτα από έλεγχο και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Η Επιτροπή θα ελέγχει βάσει των όρων και προϋποθέσεων της ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β και, μέχρι την έκδοση αυτής, βάσει της ΚΥΑ 46596/2004 (ΦΕΚ Β' 1793). 
Οι άδειες λειτουργίας που έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 31-12-2017, θα ισχύουν για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτές. 

Από 1-1-2018, η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και εφόσον είναι θετική η εισήγηση του της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ. 
Η Επιτροπή θα ελέγχει βάσει των όρων και προϋποθέσεων της ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β και, μέχρι την έκδοση αυτής, βάσει της ΚΥΑ 46596/2004 (ΦΕΚ Β' 1793). 
Για την έκδοση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης των ομάδων Ε2, Γ1, Γ2, και ΣΤ από την οικεία Περιφέρεια απαιτείται σε κάθε περίπτωση προσκόμιση άδειας λειτουργίας σε ισχύ, είτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε από την Περιφέρεια. (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)

γ) Για την ομάδα Ζ: 
Έως 29-9-2017, ισχύουν οι παλιές διατάξεις, δηλαδή η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έπειτα από έλεγχο και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Η Επιτροπή θα ελέγχει βάσει των όρων και προϋποθέσεων της ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β και, μέχρι την έκδοση αυτής, βάσει της ΚΥΑ 46596/2004 (ΦΕΚ Β' 1793). 

Από 30-9-2017, η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, εφόσον προσκομίζονται:
αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης,
γγ) κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων (για τη χρήση αιγιαλού, δάσους, εναέριου χώρου κ.λπ.) βάσει της κείμενης νομοθεσίας και
δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (παρ.8 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)
 
Για την έκδοση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης της ομάδας Ζ από την οικεία Περιφέρεια απαιτείται σε κάθε περίπτωση προσκόμιση άδειας λειτουργίας σε ισχύ, είτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε από την Περιφέρεια. (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)

δ) Για τις ομάδες Η, Θ1, Θ2 και Ι:
Έως 29-9-2017, ισχύουν οι παλιές διατάξεις, δηλαδή η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έπειτα από έλεγχο και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή θα ελέγχει βάσει των όρων και προϋποθέσεων της ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β και, μέχρι την έκδοση αυτής, βάσει της ΚΥΑ 46596/2004 (ΦΕΚ Β' 1793). 
Οι άδειες λειτουργίας που έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 29-9-2017, θα ισχύουν για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτές. 

Έως 29-9-2017, για την έκδοση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης των ομάδων Η, Θ1, Θ2 και Ι από την οικεία Περιφέρεια απαιτείται προσκόμιση άδειας λειτουργίας σε ισχύ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)

Από 30-9-2017, δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας για τις ομάδες Η, Θ1, Θ2 και Ι και η άδεια τέλεσης αθλητικής συνάντησης θα χορηγείται από την οικεία Περιφέρεια, εφόσον προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
Για την ομάδα Η: 
Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4276/2014 (Α'155) και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται:
αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης,
γγ) κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων (για τη χρήση αιγιαλού, δάσους, εναέριου χώρου κ.λπ.) βάσει της κείμενης νομοθεσίας και
δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.  (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (παρ.8 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)

Για τις ομάδες Θ1 και Θ2:
αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και
γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (παρ.8 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)
 
Για την ομάδα Ι: 
αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και
γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αγώνας πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο με παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000, απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (παρ.8 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17) (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12.07.2017)

Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (παρ.3 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Η άδεια λειτουργίας μπορεί να είναι τμηματική, εξαιρώντας τμήματα της εγκατάστασης που κρίνονται ακατάλληλα. (παρ.4 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Για το προηγούμενο καθεστώς χορήγησης άδειας αθλητικών εγκαταστάσεων δείτε στο τέλος της ενότητας.

IV. Περιεχόμενο άδειας λειτουργίας
Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. (παρ.3 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

V. Διάρκεια άδειας λειτουργίας
α) Για τις ομάδες Α1 και Α2
Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1
Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

γ) Για την ομάδα Ε2
Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

δ) Για τις ομάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ 
Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. (παρ.2 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Η άδεια λειτουργίας μπορεί να είναι προσωρινή, με τον όρο εντός καθορισμένης προθεσμίας να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις. (παρ.4 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

VI. Ανάκληση/Τροποποίηση άδειας λειτουργίας
Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ. (περίπτ.α παρ.5 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Σε κάθε περίπτωση, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται και η εγκατάσταση επανελέγχεται από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ή η καλή της κατάσταση επαναβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου, μετά από προγραμματισμένες (π.χ. προσθήκες ή άλλες σημαντικές μετατροπές της εγκατάστασης) ή έκτακτες μεταβολές (εκτεταμένες καταστροφές λόγω φυσικών φαινομένων, επεισοδίων βίας κ.λπ.). Η εν λόγω ανάκληση της άδειας γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παρ.5 του άρθρου 56Β του Ν.2725/99. (περίπτ.β παρ.5 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., του Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. (παρ.7 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

VII. Σφράγιση αθλητικής εγκατάστασης 
Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Περιφερειάρχης διατάσσουν με απόφασή τους τη σφράγισή της μέχρι την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία εγκατάστασης και την επιτυχή περάτωση της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης. (περίπτ.α παρ.5 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητάςτους σφραγίζονται, με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη, μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών στους χώρους αυτούς. (περίπτ.α παρ.5 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., του Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. (παρ.7 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)
VIII. Αίτηση θεραπείας
Κατά της απόφασης του Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για μη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασκείται αίτηση θεραπείας, εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο.  (περίπτ.α παρ.5 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., του Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. (παρ.7 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)
IX. Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, θέματα ασφάλειας και πυροπροστασίας, η διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 56Β του Ν.2725/99. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών, ισχύει η υπ' αριθμ. 46596/2004 (Β' 1793) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. (παρ.6 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17)
X. Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας
Δείτε την ενότητα:
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ » ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ » Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων
XI. Τήρηση αποφάσεων Δημάρχου
Τα αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων του Δημάρχου τηρούνται στο αρχείο του οικείου Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  (παρ.3 άρθρο 56Γ Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 4479/17)
XII. Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων
Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της. (παρ.1 άρθρο 56Δ Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4479/17)

Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:
α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β, η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α'49), των υπ' αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (Β' 1801) και ΥΠΟ ΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β' 1802) κοινή υπουργική απόφαση και του άρθρου 41Γ του Ν.2725/99, όπως ισχύουν. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, στη λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε', στ', ζ' και η' της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα. (παρ.2 άρθρο 56Δ Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4479/17)

Η ισχύς της ανωτέρω περίπτωσης β' αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του Ν.4479/17 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημερ. δημοσ. 29.06.2017). (παρ.3 άρθρο 56Δ Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4479/17)

XIII. Κυρώσεις
Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι ποινές του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις επιτροπές του άρθρου 56Γ. (άρθρο 56Ε Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 4479/17)
XIV. Προηγούμενο καθεστώς χορήγησης άδειας λειτουργίας

Σκοπός έκδοσης άδειας
Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2725/99 απαιτείται άδεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.
Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. (παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 και τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4280/14)

Αρμόδιο όργανο
Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή τον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 56Α του Ν.2725/99. (παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Διάρκεια ισχύος
Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγησή της, εφόσον ένα μήνα πριν τη λήξη του πρώτου από τη χορήγησή της έτους: α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και β) η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. (παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Περιεχόμενο άδειας
Η άδεια αυτή περιλαμβάνει:
α) την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) και
β) την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών.

Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. (παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η επιτροπή, προκειμένου να υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας, θα ζητάει από τον εκπρόσωπο του αρμόδιου φορέα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. οικοδομική άδεια κατασκευής της αθλητικής εγκατάστασης ή νομιμοποίηση αυτής ή εξαίρεση από την κατεδάφιση αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους διατάξεις, με τις μελέτες που συνοδεύουν την ως άνω άδεια (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ.)- οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την πλήρη εξέταση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση που το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν υπάρχει η επιτροπή θα ζητάει αποδεικτικό υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 ή του Ν. 4178/2013.
Μέχρι την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών, η επιτροπή μπορεί να εισηγείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί μέχρι τις 28/7/2011, είναι στατικά επαρκής και βεβαιώνεται η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η στατική επάρκεια και η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βεβαιώνονται είτε από Μελετητές ή Εταιρείες Μελετών εγγεγραμμένους/ες στις κατηγορίες (8) «στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)» και (9) « μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες» αντίστοιχα του Μητρώου Μελετητών ή Μητρώου Εταιρειών Μελετών που τηρούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή από διπλωματούχους μηχανικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων ή Δήμων στα οποία ανήκει ή από τα οποία εποπτεύεται η αθλητική εγκατάσταση.

β. πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Οι φορείς διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να υποβάλλουν απ' ευθείας οι ίδιοι και όχι μέσω των Υπηρεσιών Δόμησης στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έγκριση μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της αθλητικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και τους κανονισμούς.

Για τις εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν μετά τις 15-2-1989 η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θα συνοδεύεται από μελέτη παθητικής πυροπροστασίας θεωρημένη από το φορέα κατασκευής της εγκατάστασης.

Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας μικρότερης των 2000 θεατών, δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης πυροπροστασίας.

Προκειμένου για γυμναστήρια που λειτουργούν εντός κτιρίων εκπαιδευτηρίων, σχετική η Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015 (ΦΕΚ 2326/29.10.2015 τεύχος Β). 

γ. προκειμένου περί κολυμβητηρίων, την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, με βάση την εγκύκλιο Υ2/81301 /02/14.2.2003 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας

δ. προκειμένου για δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους άθλησης και τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς Λειτουργίας, τους οποίους και λαμβάνει υπόψη της. (παρ.1 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αδειοδοτημένες κατά το χρόνο δημοσίευσης του Ν.4414/16 (ημερ.δημοσ.09.08.2016) διατηρούν την άδεια λειτουργίας τους και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειμένων στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υπηρεσία προβλεπόμενων δικαιολογητικών λείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του Ν.4414/16. Για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4414/16. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας. (παρ.1 άρθρο 48 Ν.4414/16)

Στις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του ν. 2725/1999, όπως ισχύει,που διέθεταν άδεια λειτουργίας η οποία κατά τη δημοσίευση του Ν.4414/16 έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, πλην όμως έχει κατατεθεί για την έκδοσή της σχετικό αίτημα στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του Ν.4414/16, επαναχορηγείται με την κατάθεση η ανακληθείσα άδεια λειτουργίας. Στις ως άνω εγκαταστάσεις τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4414/16 για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας. (παρ.2 άρθρο 48 Ν.4414/16)

Έλεγχος
Στην Επιτροπή της παρ.2 του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος, εντός των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Αυγούστου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε. (παρ.3 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12)

Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο α' του ν. 423/1976 (Α' 223). Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς γι' αυτά. Εφόσον όμως πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή η προπόνηση ή εκμάθηση των αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά. (παρ.4 άρθρο 56Α Ν.2725/99όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12)

H Επιτροπή υπό τους όρους του άρθρου 41Γ παρ. 6 του Ν.2725/99, ελέγχει επίσης την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου της αθλητικής εγκατάστασης. (παρ.5 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12)

Ανάκληση άδειας- σφράγιση
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής δύναται να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. (παρ.6 άρθρο 56Α Ν.2725/99όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφασή του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας, που υποβάλλεται ενώπιόν του, εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης. (παρ.6 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Αδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης

Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. (παρ. 9 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από την περιπτ. β της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν.3207/2003 και το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των συστημάτων των άρθρων 41Ε και 41Γ του Ν. 2725/1999 (το άρθρο 41Γ αφορά τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και το άρθρο 41Ε την ηλεκτρονική εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων) σε αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας που εμπίπτει στην απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, άδειας τελέσεως αγώνα. (άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 4326/2015)

Από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 απαγορεύεται η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σε εθνικό πρωτάθλημα ή Κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η καλή λειτουργία στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της ομάδας των προβλεπομένων στα άρθρα 41Ε και 41Γ του Ν. 2725/1999 συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν η παραπάνω απαγόρευση να αφορά μόνον σε ορισμένες κατηγορίες πρωταθλημάτων, καθώς και να επεκταθεί σε άλλα αθλήματα. (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4326/2015, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4373/16)

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήματος, καθώς επίσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και η αμοιβή των ιδιωτών που τυχόν συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 56Α του Ν.2725/99, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (παρ. 10 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12)


Σχετική η ΚΥΑ οικ. 46596/22.11.2004 (ΦΕΚ 1793/06.12.2004 τεύχος Β) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (Α' 239) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (Α' 302).

Μεταβατικό στάδιο για συμμόρφωση στις νέες διαδικασίες αδειοδότησης

Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ οικ.46596/2004 αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν θα ζητούνται από την επιτροπή τα υπ' αριθμ. α, β, και γ δικαιολογητικά του άρθρου 16 της εν λόγω ΚΥΑ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 31.08.2014 8.2.2015 30.06.2015 08.02.2016 08.10.2016 08.10.2017, για να δοθεί η δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να συμμορφωθούν με τις ως άνω διατάξεις. (παρ.2 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004))

Μέχρι την έκδοση των αδειών λειτουργίας κατά τους όρους και τη διαδικασία της παρούσης Κ.Υ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες άδειες, η ισχύς των οποίων παρατείνεται έως 30 Ιουνίου 2014 31.08.2014 8.2.2015 30.06.2015 08.02.201608.10.2016 08.10.2017. Η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας ανακαλείται και δεν μπορεί να χορηγηθεί νέα άδεια αν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης από την αρμόδια Υπηρεσία ή η εγκατάσταση έχει κριθεί ακατάλληλη για λόγους στατικής ανεπάρκειας. (παρ.4 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004))

Για όσες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν άδεια λειτουργίας, παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης μέχρι την 30 Ιουνίου 2014 31.08.2014 8.2.2016 8.10.2016. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να εκδοθούν προσωρινές άδειες λειτουργίας μέχρι την 30 Ιουνίου 2014 31.08.2014 8.2.2015 30.06.201508.02.2016 8.10.2016 08.10.2017. (παρ.5 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004))

Η προθεσμία που ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους όπως είχε παραταθεί με την υπ’ αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.18749/23.06.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1710/26.06.2014 τεύχος Β’), και με την ΚΥΑ ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 28688/09.09.2014 (ΦΕΚ 2408/10.09.2014 τεύχος Β’), και με την KΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/32112/2019/345/206/09.02.2015 (ΦΕΚ 216/11.02.2015 τεύχος Β’) και με την ΚΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/181140/9637/1062/413/01.07.2015 (ΦΕΚ 1352/03.07.2015 τεύχος Β’) και με την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/35885/2780/206/40/09.02.2016 (ΦΕΚ 233/09.02.2016 τεύχος Β’) παρατάθηκε εκ νέου με την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694/307/07.10.2016 (ΦΕΚ 3233/07.10.2016 τεύχος Β’).

Η παράταση που έχει δοθεί αφορά αναλυτικά τα εξής:
Α. Για όσες εγκαταστάσεις δεν έχει εκδοθεί ποτέ άδεια λειτουργίας, αυτή θα μπορεί να εκδίδεται έως 8-10-2017 χωρίς η επιτροπή ελέγχου να ζητάει τα εξής:
i. οικοδομική άδεια ή νομιμοποίηση ή εξαίρεση από κατεδάφιση ή υπαγωγή στις διατάξεις των ν.4014/2011 και ν.4178/2013
ii. πιστοποιητικό πυρασφάλειας και
iii. άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής 
Μετά τις 8-10-2017 θα είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Β. Για όσες εγκαταστάσεις έχουν εκδοθεί στο παρελθόν προσωρινές ή κανονικές άδειες λειτουργίας, οι οποίες όμως δεν έχουν ανανεωθεί, τότε η ισχύς των αδειών αυτών παρατείνεται αυτοδίκαια έως 8-10-2017, υπό την προϋπόθεση οι εγκαταστάσεις να μην έχουν κριθεί εν τω μεταξύ ακατάλληλες στατικά και να μην έχει εκδοθεί γι’ αυτές πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε περίπτωση που συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, είναι βέβαια προτιμότερο να εκδίδονται κανονικές άδειες διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 και της Κ.Υ.Α. 46596/22-11-2004, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και όχι να παρατείνονται αυτοδίκαια οι παλιές άδειες λειτουργίας. (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/417404/27837/2286/512/14.12.2016)

Η Διοίκηση της Αθλητικής εγκατάστασης ή ο φορέας στον οποίο αυτή ανήκει υποχρεούται μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου του 2014 να αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατάσταση σχετική με τις ελλείψεις αυτών καθώς και στο τέλος εκάστου μηνός μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2015 υποχρεούται όπως αποστείλει έκθεση προόδου αναφορικά με τις γενόμενες εργασίες. (παρ.6 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004), όπως προστέθηκε από το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 28688/09.09.2014 (ΦΕΚ 2408/10.09.2014 τεύχος Β’) ΚΥΑ)

Έγκριση αθλητικών εγκαταστάσεων ΟΤΑ εντός προστατευόμενων δασικών εκτάσεων

Αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4280/14 (ημερ.έναρξης 08.08.2014) σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για κάλυψη των αναγκών τους, χωρίς την προβλεπομένη από τις εν λόγω διατάξεις άδεια, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν.4280/14, ή την πράξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45 του ν.998/1979 και τις προβλεπόμενες από τη σχετική περί των αθλητικών εγκαταστάσεων νομοθεσία εγκρίσεις, αν από τη φύση των έργων επιβάλλεται η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων ανακαλούνται. (παρ.9 άρθρο 52 Ν.4280/14 (ΦΕΚ 159/08.08.2014 τεύχος Α΄)

Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α' 159) παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. (παρ. 1 άρθρο 46 Ν.4414/16)

Κατηγορία ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

300X250

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares