ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 2013-2013

Η Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ αφού έλαβε υπόψη:

  1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα.
  2. Τα Καταστατικά της Ε.Π.Σ.Κ. και της Ε.Π.Ο.
  3. Τους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου
  4. Τον Κ.Α.Π.
  5. Την υπ’ αριθμ. 10/17-7-2013 απόφαση του Δ.Σ. της

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

       Την οργάνωση των αγώνων ΚΥΠΕΛΛΟΥ ποδοσφαίρου Ερασιτεχνών Κυκλάδων.

       Η συμμετοχή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τα Σωματεία μας που προέρχονται από τα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σύρο και Τήνο. Η συμμετοχή των λοιπών Σωματείων στο Κύπελλο είναι προαιρετική. Η υποχρέωση συμμετοχής δεν περιλαμβάνει τα σωματεία που δραστηριοποιούνται μόνο στα Πρωταθλήματα Υποδομής.

.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και των Σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο αυτό. Η υπογραφή της σύμβασης αυτής, από τα Σωματεία της Ε.Π.Σ.Κ., επιβεβαιώνει και την αποδοχή των καταστατικών της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και της Ε.Π.Ο. καθώς και των Κανονισμών που διέπουν το Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:                                                   Με την υπ’ αριθμ. 10/4-7-2013 απόφαση του Δ.Σ. ημέρα έναρξης των αγώνων ορίζεται η 14-9-2013.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το Σωματείο που έχει δικαίωμα – υποχρέωση και επιθυμεί να λάβει μέρος στη διοργάνωση αυτή, πρέπει μέχρι τις 23-8-2013 να υποβάλλει στην Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ γραπτή δήλωση συμμετοχής. Εκπρόθεσμη ή μη δήλωση συμμετοχής επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 40 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής το Σωματείο πρέπει να καταβάλει το ποσό των 50,00 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΗΣ & ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Το Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίζει στην Ε.Π.Σ. Κυκλάδων το χρώμα στολής των ποδοσφαιριστών που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες και το γήπεδο στο οποίο θα αγωνίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: α) Τα ζευγάρια των αντίπαλων ομάδων θα βγουν μετά από δημόσια κλήρωση, μεταξύ των ομάδων που θα συμμετέχουν, που θα γίνει στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. την Δευτέρα 2/9/2013 και ώρα 20.00. β) Για κάθε αγωνιστική θα διενεργείται ξεχωριστή κλήρωση, με τις ομάδες που θα έχουν προκριθεί, σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται έγκαιρα από την Ε.Π.Σ.Κ. γ) Οι γηπεδούχες ομάδες θα προκύπτουν από την κλήρωση και θα είναι οι πρώτες, από τα ζευγάρια που θα βγουν από την κληρωτίδα. δ) Η ημέρα και ώρα έναρξης των αγώνων θα ορίζονται ανά αγωνιστική, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στον Νομό μας. Σε καμία όμως περίπτωση δεν διεξάγεται αγώνας Κυπέλλου αν οι διαγωνιζόμενες ομάδες δεν έχουν ειδοποιηθεί 8 τουλάχιστον ημέρες πριν. Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου θα διεξάγεται υποχρεωτικά σε γήπεδο με χόρτο.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ: α) Η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων είναι υπεύθυνη για τη λήψη της σχετικής άδειας, για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές. β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών των μελών και των οπαδών του.

       Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Πειθαρχικού Κώδικα.

     ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦ/ΤΗ

                                     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦ/ΤΩΝ

                                                     (ΑΡΘΡΟ 18 του ΚΑΠ)

1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον Διαιτητή:

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και

β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το Σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.

         Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής ή ορθοπεδικό, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.

Αντίγραφο του πίνακα υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ώρα τέλεσης του αγώνα αυτοπροσώπως ή με ΦΑΞ, στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Κ.

γ) Ταυτότητα προπονητή.

2. Ο Διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.

3. Ο έλεγχος γίνεται από τον Διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του Διαιτητή συμπλήρωση του Φ.Α.

4. Ο Διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας, ή για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.

5. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 1 του παρόντος, ο δε Διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα σε περίπτωση ενστάσεως υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο Διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.

6._   α) Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τριών (3) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα και ανεξάρτητα από τις θέσεις στις οποίες αγωνίζονται, απαγορευμένης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα.

β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από τον Διαιτητή.

γ) Παράβαση των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσης παραγράφου συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, εξεταζόμενης κατόπιν ενστάσεως.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνεται από το γηπεδούχο σωματείο. Τα έσοδα από τα εισιτήρια καθώς και τα έξοδα Διαιτησίας αναλογούν κατά 50% σε κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες , Την οικονομική επιστασία του Τελικού θα έχει η ΕΠΣ Κυκλάδων .

ΑΡΘΡΟ 11 – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ & ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ: (ΚΑΠ άρθρο 19)
             Κατά τους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών και η ταυτόχρονη συμμετοχή στον αγώνα. Ομοίως επιτρέπεται η αναγραφή στο ΦΑ μέχρι δύο (2) αλλοδαπών, μη Κοινοτικών, Ποδοσφαιριστών, ανεξαρτήτως ηλικίας και η ταυτόχρονη συμμετοχή στον αγώνα. Τέλος στο ΦΑ μπορούν να αναγράφονται και να συμμετέχουν στον αγώνα μέχρι τέσσερεις (4) συνολικά Κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, εφ’ όσον η Ομάδα δεν διαθέτει τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών Ποδοσφαιριστών . Αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.

     Πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα να συμμετέχουν , σε κάθε Ομάδα, τουλάχιστον επτά (7) Ποδοσφαιριστές , που έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν στις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣΚ και κατ’ επέκταση στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας .

      

ΑΡΘΡΟ 12- ΕΠΑΘΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Στην Κυπελλούχο ομάδα της πρώτης φάσης θα απονεμηθεί Κύπελλο και 20 μετάλλια χρυσής απόχρωσης. Κύπελλο επίσης απονέμεται και στην φιναλίστρια ομάδα με 20 μετάλλια ασημένιας απόχρωσης.

ΑΡΘΡΟ 13- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των άλλων διεξαγόμενων αγώνων κατά την διάρκεια του αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Οι υπεύθυνες γηπεδούχες ομάδες τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

       Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ΚΑΠ και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.ΑΠ.

Για κάθε μία από τις ενστάσεις που προβλέπονται από τον ΚΑΠ, πρέπει να υποβάλλεται με χωριστό υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής της – και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται – διαφορετικά απορρίπτεται η ένσταση κρινόμενη απαράδεκτη. Σημειώνουμε ότι οι ενστάσεις που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή διαβιβάζονται υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στη διοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 του ΚΑΠ και να διαβιβάζονται υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου, για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Παράβολα: Η ένσταση πρέπει να υποστηρίζεται με παράβολο 200,00 ΕΥΡΩ.

Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή από την Πειθαρχική Επιτροπή, επιστρέφεται στο Ενιστάμενο Σωματείο το 50% του παραβόλου και το υπόλοιπο 50% παραμένει στην Πειθαρχική Επιτροπή για τα έξοδα λειτουργίας της. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατείται το σύνολο του καταβληθέντος παραβόλου.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

       Για την διεξαγωγή του Κυπέλλου θα χρησιμοποιηθούν τα γήπεδα τα έχοντα από τον Νόμο την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας (άρθρο 8 του ΚΑΠ), τα οποία απαραίτητα πρέπει να διαθέτουν χλοοτάπητα.

Γηπεδούχα σωματεία με την έννοια του Κανονισμού αυτού, είναι εκείνα που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή αρχής τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των Πρωταθλημάτων τους έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενα εγγράφως σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.

       Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα χωρίς την παρουσία γιατρού. Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν παρουσιαστεί γιατρός, μέχρι και 10’ λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο διαιτητής κλείνει το Φύλλο Αγώνα, αναφέροντας το γεγονός. Ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 Εάν διεξαχθεί ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο. Και σε αυτή την περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0.

       Ομάδα που δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλη ομάδα ή Αρχή πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή Αρχής στην κυριότητα της οποίας ανήκει το γήπεδο που δηλώνει ως έδρα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται, επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής, ότι επιτρέπουν την χρησιμοποίηση του γηπέδου και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν με ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια αθλητικά όργανα (άρθρο 35) και οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και της προκήρυξης αυτής. Για κάθε τι, που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία και την προκήρυξη θ’ αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Ε.Π.Σ.Κ.: Ο Κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων 2013-2014 θα συμμετάσχει στη συνέχεια στη Β’ Φάση με τους Κυπελλούχους των άλλων Ε.Π.Σ. σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 18 - Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού Διαιτητών, της Επιτροπής Διαιτησίας για την κάλυψη όλων των αγώνων, οι αγώνες θα μπορούν να διεξαχθούν με Διαιτητές από άλλες Ενώσεις ή με φιλάθλους, στη θέση των Διαιτητών, μετά από σχετική απόφαση της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων.

ΑΡΘΡΟ 19 - Σε περίπτωση μη καθόδου ομάδας να αγωνιστεί σε αγώνα Κυπέλλου, εκτός των άλλων κυρώσεων, της επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 800,00 ΕΥΡΩ. Αν ο αγώνας αυτός είναι ο Τελικός εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π. και 14 του Πειθαρχικού Κώδικα .

ΑΡΘΡΟ 20 . Η Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων επιτρέπεται μόνο από τα Κανάλια που έχουν υπογράψει σχετική Σύμβαση με την ΕΠΣ Κυκλάδων και στα οποία τα Γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση . (άρθρο 29 του Κ.Α.Π.)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το camp του ΑΣ Ίου [pics]

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η διεξαγωγή του camp που διοργάνωσε...

Ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά στην Σαντορίνη 2020, εκλογές στις 26 Ιουλίου

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί και...

ΕΠΣ Κυκλάδων προς σωματεία: Υποχρεωτικές εκλογές και πιστοποίηση των μελών των διοικήσεων

Την υποχρεωτικότητα να διεξάγουν εκλογές με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου...

Εκλογές στον ΑΟ Σερίφου

Γενική συνέλευση και εκλογές προκειμένου να εναρμονιστεί με τον νέο...

Από τον Πανθηραϊκό στον ΠΑΟ Ρουφ ο Παληγεώργος

Ένας ποδοσφαιριστής με πλούσια εμπειρία εντάχθηκε στο δυναμικό του ΠΑΟ...

Νικλητσιώτης και με τη βούλα στη Σαντορίνη 2020

Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας που ήθελε τον Γιώργο...

Κοντά στην Κηφισιά ο Ραφαήλ Ζέλο

Ο Ράφα Ζέλο μπορεί να αποδεσμεύτηκε από την Σαντορίνη, ωστόσο...

Συμφώνησε και τυπικά με τη Σαντορίνη 2020 ο Νικλητσιώτης

Ποδοσφαιριστής της Σαντορίνης 2020 θα πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (2)

Πάρος: Συζήτηση για τους ''30 θεούς του Ελληνικού ποδοσφαίρου'', με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο

«Τιμή μου που συμπεριλαμβάνομαι στο βιβλίο ''30 θεοί του Ελληνικού ποδοσφαίρου''» του Θάνου Σαρρή, είπε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος μιλώντας στην...

Οι πρώτες ανανεώσεις στην ομάδα της Μυκόνου

Στην Μύκονο βάζουν μπροστά τις μηχανές προκειμένου η νεοσύστατη ομάδα να είναι έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα όταν ξεκινήσουν οι...