Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024 18:46

Ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την διεκδίκηση του 75% του Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Την διεκδίκηση του 75% του τοπικά εισπραττόμενου Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, που θεσπίστηκε με το άρθρο 30 του ν. 5073/2023 στις τουριστικές διανυκτερεύσεις, αποφάσισε ομό-φωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τακτική συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την Παρα-σκευή 22 Μαρτίου στην Ερμούπολη.

Εισηγούμενος το θέμα ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, τόνισε πως «τώρα είναι η ευκαι-ρία, το Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, να λειτουργήσει ως ο μόνιμος μηχανισμός κάλυψης της διαφοράς που προκύπτει στην χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την διαχρονική έλλειψη τομεακών έργων κλίμακας».

«Η εδαφική ασυνέχεια, που πράγματι εμποδίζει την υλοποίηση οριζόντιων τομεακών έργων κλί-μακας, δεν επιτρέπεται να καθιερωθεί ως άλλοθι και βέβαια τροχοπέδη της πολυνησιακής Περι-φέρειας μας. Η νησιωτικότητα συνεπάγεται ειδικές συνθήκες και ειδικά χαρακτηριστικά και πάνω σε αυτά θα πρέπει να χτιστεί μια πολιτική η οποία να μπορεί να τα διαχειριστεί. Είναι ηθική υποχρέωση της Πολιτείας η φροντίδα κατανομής με δίκαιο τρόπο των διαθεσίμων πόρων της», πρόσθεσε ο κ. Χατζημάρκος.

Επιπλέον τόνισε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ηγείται ενός πολύ μεγάλου αγώνα σε αυτό που σήμερα αποτελεί παγκόσμια αγωνία: την κλιματική κρίση, την αειφορία, την κυκλική οικονομία, όλα αυτά τα οποία σήμερα αποτελούν προτεραιότητες, σε παγκόσμιο επίπεδο και που τα νησιά της, Αστυπάλαια, Τήλος, Χάλκη και Ρόδος με το “The Rhodes Co – Lab”, αποτελούν παγκόσμια εφαρμοσμένα παραδείγματα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Και αυτός, είναι ένας επιπλέον σημαντικός λόγος, να κατευθυνθούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, οι αναλογούντες πόροι από το Τέλος Ανθεκτικότητας.

«Η ανάγκη ενίσχυσης των πάσης φύσεων υποδομών στα νησιά μας γίνεται καθημερινά όλο και πιο πιεστική και οι υποδομές που τα νησιά χρειάζονται είναι, σε πλήθος, πολλαπλάσιες των ηπει-ρωτικών περιοχών και σε καμία περίπτωση αναλογικές του μόνιμου πληθυσμού τους. Σε έργα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, τα νησιά μας τα τελευταία χρόνια σχεδίασαν και υλοποιήσαν ή έχουν σε στάδιο υλοποίησης το μεγαλύτερο σε πλήθος και εύρος πλέγμα έργων, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται και στο επίκεντρο παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Το Τέλος Ανθεκτικότητας, που επιβαρύνει τους επισκέπτες των νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, εύλογα πρέπει να επιστρέψει στις κοινωνίες που υποδέχονται και εξυπηρετούν αυτούς τους επισκέπτες. Να στηρίξει την κάλυψη των αναγκών τους, τον μετασχηματισμό τους με όρους κλιματικής κρίσης σε βιώσι-μους προορισμούς, να υποστηρίξει την δυναμική τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον ύψος των πόρων από το Τέλος Ανθεκτικότητας, ίδιος σημείωσε ότι, δεδομένου του γεγονότος ότι τις υψηλότερες χρεώσεις καταβάλλουν ανά διανυκτέρευση οι πελάτες των ξενο-δοχείων 5 και 4 αστέρων καθώς και του ότι το 36% των ξενοδοχείων 5 αστέρων και το 25% των ξενοδοχείων 4 αστέρων βρίσκονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί και σε ποια Περιφέρεια εισπράττεται το υψηλότερο ποσοστό του συνολικού ετήσιου ε-σόδου της χώρας από αυτή την πηγή δημοσίων εσόδων. Κατά την πιο συντηρητική εκτίμηση,

το ποσό από το Τέλος Ανθεκτικότητας σε ετήσια βάση που θα καταβάλουν επισκέπτες των νησιών μας, ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ.

Στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που - σημειωτέον – ήταν ομόφωνη, ως στοιχείο πολιτικής ωριμότητας, περιγράφεται ότι για το ποσό αυτό θα πρέπει να ισχύουν κανόνες απόλυτης ανταποδοτικής κατανομής ανά νησί, με προτεραιότητα σε αναπτυξιακά έργα και δράσεις περιβάλ-λοντος, αρμοδιότητας του Α' βαθμού αυτοδιοίκησης.

«Η πρότασή μας είναι, η κατανομή να γίνει με όλους τους κανόνες δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει κωδικός ανά νησί όπου εισπράττεται, με την ίδια λογική που - κατά τη δική μου πολιτική ά-ποψη - είναι ανήθικο και δημοσιονομικά λάθος να φεύγει το έσοδο από χαρακτηρισμένο Τέλος και όχι Φόρο και να δαπανάται δε περιοχή διαφορετική απο αυτή της είσπραξης» τόνισε ο Περι-φερειάρχης και κατέληξε:

« Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να έρθει να καλύψει αυτό ακριβώς το οποίο αποτελεί διαχρονική ανάγκη των νησιών και να γίνει με έναν τρόπο απολύτως τίμιο και δημοσιονομικά και πολιτικά και κοινωνικά. Να γίνει ένας κωδικός ο οποίος θα δώσει πραγματική προστιθέμενη αξία στους τόπους όπου παράγεται. Είναι σκληρή η μάχη που έχουμε να δώσουμε, αλλά έχουμε δώσει και άλλες πολλές μάχες για την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος των νησιών μας. Αποτελεί ηθική υποχρέωση των κυβερνήσεων απέναντι σε αυτό τον τόπο, να δημιουργούν στη χώρα ένα περιβάλ-λον ίσων ευκαιριών, να κάνουν κατανομή των πόρων με δικαιοσύνη και όχι μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια. Αυτό επιβάλλει η λογική και η πολιτική, δημοσιονομική και κοινωνική δικαιοσύνη».

Το Γραφείο Τύπου

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

300X250

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares