Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 20:37

Δήμος Σύρου - Ερμούπολης: 215.000 για επισκευές στο κολυμβητήριο του αθλητικού κέντρου

Στο σύνολο των απαραίτητων επισκευών και συντηρήσεων για το κολυμβητήριο της Ερμούπολης προχωρά ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, θέτοντας προς έγκριση στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, το σχέδιο της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

Πρόκειται για ένα μεγάλο κι άκρως απαραίτητο έργο με προϋπολογισμό 215 χιλ. ευρώ, ποσό το οποίο εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Δήμο και της προγραμματικής σύμβασης την οποία υπέγραψαν - σχεδόν - προ έτους, προκειμένου να υλοποιηθούν παρεμβάσεις βάσει της μελέτης που είχε φροντίσει να εξασφαλίσει ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου (ΝΟΣ).

Ειδικότερα, η ανάγκη προώθησης ενός ολοκληρωμένου έργου, είχε προκύψει από τα “ανοικτά” θέματα που συνόδευαν και συνοδεύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου, τα οποία και κατά καιρούς είχαν δει το φως της δημοσιότητας μέσω σχετικών ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει επιδείξει ο ΝΟΣ για τη λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου καθώς είναι και ο κύριος χρήστης του, σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του μεγάλου έργου, χάρη στην εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης, για την οποία μερίμνησε προ πολλών μηνών ο Όμιλος.

Αξίζει να αναφερθεί πως, για το κολυμβητήριο και τη σοβαρή υπόθεση των συντηρήσεων και των επισκευών του, είχε πραγματοποιήσει συνάντηση στην αρχή της τρέχουσας θητείας, η Δημοτική με την Περιφερειακή Αρχή και ειδικότερα, ο Δήμαρχος με τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη, καθώς είχε αποφασισθεί να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όπως είχε αναφερθεί ακολούθως, στο πλαίσιο ενημέρωσης σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η υλοποίηση του έργου των επισκευών και των συντηρήσεων κρίθηκε απαραίτητη, καθώς στο κολυμβητήριο δεν πραγματοποιούνται μόνον οι προπονήσεις των νέων της Σύρου που ασχολούνται με τον υγρό στίβο, αλλά φιλοξενούνται και μεγάλες και σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, μέσω των οποίων – στο παρελθόν τουλάχιστον – το νησί είχε προβληθεί.

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, υπογραμμίζεται πως, το έργο για το δημοτικό κολυμβητήριο, αφορά “στη συντήρηση και στην επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία χρήζουν συντήρησης με σκοπό την άμεση βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών άθλησης και την αναβάθμισή τους, με κύριο στόχο το αθλητικό όφελος που θα προκύψει για τους ίδιους τους αποδέκτες των ενεργειών αυτών, δηλαδή τους χρήστες”.

Τονίζεται εξ αρχής πως, στην αυριανή συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή θα εγκρίνει το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού, ώστε η σχετική διαδικασία να βγει στον αέρα άμεσα και να προκύψει ανάδοχος, ο οποίος θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στις εργασίες.

Βάσει του περιεχομένου της διακήρυξης, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχαν υπογράψει προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, διάρκειας 27 μηνών.

Δωρεάν η μελέτη από τον ΝΟΣ

Κατά καιρούς είχαν έρθει στην πρώτη γραμμή της ειδησεογραφίας τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το δημοτικό κολυμβητήριο της Σύρου και συγκεκριμένα, τα προβλήματα που εντοπίζονταν στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση των αρμοδίων και αυτά, να απαντηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τη μελέτη που είχε παραδώσει δωρεάν ο ΝΟΣ προς τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης μετά από την υπ' αριθμό 1/5/4.1.2.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, είχε γνωστοποιηθεί πως οι εργασίες που θα προωθηθούν, αφορούν τις εγκαταστάσεις στο σύνολό τους.

Δηλαδή τόσο στις δύο κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), όσο όμως και τους υπόλοιπους εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια για αθλητές, προπονητές, αλλά και για το κοινό.

Ως εκ τούτου, αποτυπώνονται με σαφήνεια οι εργασίες που θα ακολουθήσουν σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Πισίνα και συνοδές εγκαταστάσεις

Πιο αναλυτικά, σχετικά με τις εργασίες για τις πισίνες και τις συνοδές εγκαταστάσεις, αυτές συνοψίζονται στις εξής: Α. Επισκευή επιστρώσεων και αποκατάσταση καθιζήσεων στον περιβάλλοντα χώρο της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής. Β. Αποκατάσταση ρύσεων απαγωγής ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντα χώρου του Κολυμβητηρίου. Γ. Επισκευή καναλιού υπερχείλισης κύριας κολυμβητικής δεξαμενής και αντικατάσταση μεταλλικής σχάρας. Δ. Αποκατάσταση διάβρωσης σιδηρού οπλισμού και ενανθρακωμένου σκυροδέματος. Ε. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού. Αντικατάσταση – αποκατάσταση αντλιών νερού κλπ.

Εργασίες και μέριμνα για τα αποδυτήρια κοινού, ομάδων και προσωπικού

Εκτός από τις παραπάνω παρεμβάσεις, έχουν προβλεφθεί και εργασίες για τα αποδυτήρια που χρησιμοποιεί το κοινό, οι ομάδες, αλλά και το προσωπικό.

Κατά το παρελθόν, στους συγκεκριμένους χώρους είχαν ανακύψει μεγάλα θέματα και προβλήματα, προκαλώντας έντονη αγωνία και προβληματισμό στους αθλητές και στους προπονητές του κολυμβητηρίου, καθώς δεν μπορούσε να υπάρξει ορθή λειτουργία.

Άλλωστε, οι εσωτερικοί χώροι των αποδυτηρίων αποτελούν μέρος των βασικών εγκαταστάσεων, στις οποίες βρίσκονται οι αθλητές και ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να μην συμπεριλαμβάνονται στο μεγάλο έργο.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες εργασίες και παρεμβάσεις για τους ανωτέρω χώρους αφορούν στα ακόλουθα: Α. Αντικατάσταση υαλοπινάκων αποδυτηρίων με νέους αδιαφανείς. Β. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και μη λειτουργικών ειδών υγιεινής. Γ. Αντικατάσταση δεκαεπτά εσωτερικών θυρών. Δ. Αντικατάσταση πλακιδίων τοίχων και δαπέδου στους χώρους των ντους.

Έμφαση σε κερκίδες αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους

Στο πλαίσιο της συνολικής φροντίδας για τη λύση των προβλημάτων και σε όλη την έκταση του εξωτερικού χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, στο περιεχόμενο της μελέτης αναφέρονται με σαφήνεια οι εργασίες που θα απαιτηθούν για τη δρομολόγηση λύσεων σε αναπάντητα θέματα που έχουν εντοπισθεί και καταγραφεί, τόσο στις κερκίδες, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Ειδικότερα για τα τμήματα των κερκίδων, προβλέπονται οι κατωτέρω παρεμβάσεις κι εργασίες: Α. Αντικατάσταση μετωπικού κιγκλιδώματος κερκίδων ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του ύψους. Β. Αντικατάσταση σιδηρών θυρών εξόδου στο χώρο του Κολυμβητηρίου. Γ. Αποκατάσταση επιφάνειας κερκίδων. Δ. Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών.

Επιπρόσθετα, για τους κοινόχρηστους χώρους, τόσο στη μελέτη, όσο και στο περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα σε Δήμο και σε Περιφέρεια αναφέρεται πως προβλέπονται τα εξής: Α. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων πρόσβασης. Αποκατάσταση μαρμάρινων επενδύσεων κλιμακοστασίων και περιβάλλοντα χώρου. Β. Τοποθέτηση αντιολισθητικού παρεμβύσματος κλιμακοστασίων. Γ. Αποκατάσταση αρμών διαστολής κτιρίου. Δ. Αποκατάσταση φαινομένων ενανθράκωσης σκυροδέματος και αποκατάσταση διάβρωσης σιδηρού οπλισμού. Ε. Χρωματισμοί επιφανειών.

Συνεργασία Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Προκειμένου να φθάσει η υπόθεση του κολυμβητηρίου μέχρι το τέλος της, πέραν του καταλυτικού ρόλου που διαδραμάτισε ο ΝΟΣ, ο οποίος φρόντισε για την εκπόνηση της μελέτης, το δικό τους μερίδιο στην προσπάθεια είχαν ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Οι δύο πλευρές είχαν αποφασίσει και είχαν προχωρήσει στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, συμφωνώντας πως θα πρέπει να απαντηθούν τα πολλά “ανοικτά” και σοβαρά θέματα του κολυμβητηρίου.

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, η κάθε πλευρά είχε δεσμευθεί να καλύψει συγκεκριμένα θέματα.

Πιο αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου προβλεπόταν: Α. Να καλύψει τη χρηματοδότηση των συντηρήσεων - επισκευών των αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 215.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Β. Να μεταβιβάσει τη χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 215.000 ευρώ από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης αναλάμβανε τα εξής: Α. Να ασκήσει όλες τις αρμοδιότητες του φορέα ανάθεσης – υλοποίησης, Β. Να ολοκληρώσει τις μελέτες και να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του έργου. Γ. Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δ. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής σύμβασης. Ε. Τέλος, να παρακολουθεί τις χρηματορροές του έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. ΣΤ. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της προσπάθειας και μεταξύ άλλων να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου της σύμβασης, όπως και η Περιφέρεια που θα έχει έναν εκπρόσωπό της.

Κάλυψη κόστους από ΠΝΑι

Όπως προαναφέρθηκε, γίνεται γνωστό πως το κόστος του έργου θα το καλύψει η πλευρά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, γεγονός το οποίο λειτουργεί ανακουφιστικά προς τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να αναζητήσει διαφορετική πηγή χρηματοδότησης, αφού το ποσό των 215 χιλ. ευρώ πρόκειται για ένα κόστος, το οποίο επ΄ουδενί δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει ο Δήμος από δικούς του πόρους.

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, αξίζει να αναφερθεί τέλος, πως η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άμεσα, ώστε να αναδειχθεί η εταιρεία που θα αναλάβει την υποχρέωση της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα είναι εκείνη που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Κατηγορία ΚΟΛΥΜΒHΣΗ

BANNER PAS NAXOU 2021

Ovo iatrika 350

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2021 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares